Upis u studijsku 2019/20. godinu

UPIS U STUDIJSKU 2019/20. godinu

 

OVJERA LJETNOG I UPIS U ZIMSKI SEMESTAR

OBAVIT ĆE SE PREMA SLJEDEĆEM RASPOREDU:

II GODINA i III GODINA – 23., 24 i 25. 09. 2019. god.,

IV GODINA – 26. i 27. 09. 2019. god.

Studenti koji obnavljaju godinu ovjeravaju semestar:

30.09. i 01.09.2019. godine.

NAPOMENA: Za ovjeru ljetnog i upis u zimski semestar potrebni su potpisi svih profesora, upisane ocjene iz svih položenih predmeta (u index i u ISSS), kao i pečat iz biblioteke da student ne duguje knjige ili note te uplatnice kako slijedi:

PREDATI:

1. Čitko popunjen upisni materijal-ŠV obrazac x2 i semestralni list x2 (kupuje se na Univerzitetu)

Jedan semestralni list popuniti samo sa stražnje strane (podaci o prethodno odslušanom semestru), a drugi semestralni list popuniti samo s prednje strane (podaci o zimskom semestru kojeg upisujete).

2. REDOVNI STUDENTI: Uplata od 100KM

 

3. REDOVNI-SAMOFINANSIRAJUĆI: Uplata od 600 KM /I rata/ ili 1200 KM (ako student plaća u ratama, napominjemo da se druga rata školarine mora uplatiti u februaru, prilikom ovjere semestra)

  4. STUDENTI KOJI OBNAVLJAJU GODINU: Uplata od 200 KM

5. SVI STUDENTI (Redovni i redovno-samofinansirajući) uplata od 10,00 KM ISSS (Univerzitet) i

10,00 KM ISSS (Muzička akademija u Sarajevu), korištenje biblioteke 20,00 KM i osiguranje 5 KM

6. Studenti umjetničkih odsjeka koji zadužuju instrument od Akademije, dužni su produžiti svoje ugovore o posudbi instrumenta u novoj akademskoj 2019/2020 godini.

Napomena:

  • Prema članu 66., Zakona o visokom obrazovanju student ima pravo prenijeti u narednu godinu studija unutar jednog ciklusa studija najviše 12 ECTS studijskih bodova ili najviše dva nepoložena predmeta, bez obzira na vrednovanje pod uslovom da nepoloženi predmet, koji se prenosi u narednu studijsku godinu, nije preduslov za slušanje predmeta u toj studijskoj godini.
  • Prema članu 78., stav 8., Zakona o visokom obrazovanju student visokoškolske ustanove koji je u posljednjoj studijskoj godini odslušao sve predmete, zadržava status studenta naredenu studijsku godinu (APSOLVENTSKI STAŽ) i ima pravo polagati nepoložene ispite u svim ispitnim rokovima u toku studijske godine.
  • Također upozoravamo studente o odredbi člana. 16 (stav 4) Pravila studiranja I, II i integrirani, stručni i specijalistički studij na Univerzitetu u Sarajevu koji glasi:

„Ukoliko redovni student više od jednom obnovi godinu studija u toku prvog ciklusa odnosno integriranog studija, gubi status budžetski finansiranog studenta, ali može nastaviti studij u statusu redovnog samofinansirajućeg studenta“.

  • Djeca šehida i palih branitelja, djeca bez oba roditelja djeca dobitnika najvećih ratnih vojnih priznanja i odlikovanja, djeca RVI NE PLAĆAJU iznos upisnine za redovan studij (100,00 KM) i za redovan-samofinansirajući studij (1200,00 KM). Sve ostale troškove plaćaju.

 

Sarajevo, 19. 09. 2019. godine                     STUDENTSKA SLUŽBA

Galerija: 

FESTIVALI

Pod okriljem Koncertne sezone realiziraju se i festivali Majske Muzičke Svečanosti, Sonemus Fest, Sarajevo International Guitar Festival. Majske Muzičke Svečanosti Sarajevo International Guitar Festival Sonemus Fest

KONCERTI

Kroz različite forme koncerata (koncerti ansambala, cjelovečernji recitali, koncerti mješovitog karaktera) prezentiraju se svi Odsjeci akademije, te njena bogata umjetnička i koncertna aktivnost. Koncertna sezona