UPIS U I GODINU III CIKLUSA STUDIJA (2019/2020)

 

UPIS NA I GODINU III CIKLUSA

STUDIJA OBAVIT ĆE SE

OD 14. DO 25. 10. 2019. godine

od 11:00 do 13:00h.

 

PREDATI:

1. Upisni materijal (index, upisni list, semestralni list i dva prijavna obrasca – ŠV 20; kupuju se na Ekonomskom fakultetu) i 2 fotografije (jednu nalijepiti u indeks, drugu na upisni list)

2. Ljekarsko uvjerenje (Zavod za zaštitu zdravlja studenata Univerziteta u Sarajevu, ul. Patriotske lige br. 36) – ljekarsko uvjerenje nije potrebno za uposlenike Muzičke akademije

3. Potvrde o uplati školarine:

 

3.1. Za korištenje informacionog sistema

Svrha doznake: Naknada za korištenje informacionog sistema - ISSS

Iznos: 10,00 KM

Primalac: JR Trezor KS – Muzička akademija u Sarajevu

Račun primaoca:1411965320008475

Vrsta prihoda:722429

Općina:077

Budžetska organizacija:2104019

Poziv na broj: 0000000021

 

3.2 Naknada za razvoj informacionog sistema – ISSS

Svrha doznake: Naknada za razvoj informacionog sistema - ISSS

Iznos: 10,00 KM

Primalac: JR Trezor KS – Univerzitet u Sarajevu

Račun primaoca:1411965320008475

Vrsta prihoda:722429

Općina: 077

Budžetska organizacija:2104001

Poziv na broj: 0000000021

 

3.3. Naknada za korištenje biblioteke (ne trebaju uplaćivati uposlenici Muzičke akademije)

Svrha doznake: Naknada za korištenje biblioteke

Iznos: 20,00 KM

Primalac: JR Trezor KS – Muzička akademija u Sarajevu

Račun primaoca:1411965320008475

Vrsta prihoda:722429

Općina: 077

Budžetska organizacija:2104019

Poziv na broj: 0000000020

 

3.4. Osiguranje studenta (ne trebaju uplaćivati uposlenici Muzičke akademije)

Svrha doznake: Uplata za osiguranje

Iznos: 5,00 KM

Primalac: JR Trezor KS – Muzička akademija u Sarajevu

Račun primaoca:1411965320008475

Vrsta prihoda:722631

Općina: 077

Budžetska organizacija:2104019

Poziv na broj: 0000000036

 

3.5. Školarina (ne trebaju uplaćivati uposlenici Muzičke akademije)

Svrha doznake: Školarina- III ciklus – doktorski studij

Iznos: 3.300,00 KM (Uplata je moguća i u 2 rate - prva rata u iznosu od 1650,00 KM uplaćuje se ODMAH, a druga rata u iznosu od 1650,00 najkasnije do februara 2020. godine)

Primalac: JR Trezor KS – Muzička akademija u Sarajevu

Račun primaoca: 1411965320008475

Vrsta prihoda:722631

Općina: 077

Budžetska organizacija:2104019

Poziv na broj:0000000030

 

3.4. Polaganje prijemnog ispita

Svrha doznake: Prijemni ispit- III ciklus – doktorski studij

Iznos: 100,00 KM

Primalac: JR Trezor KS – Muzička akademija u Sarajevu

Račun primaoca: 1411965320008475

Vrsta prihoda:722631

Općina: 077

Budžetska organizacija:2104019

Poziv na broj:0000000030

 

 

 

Sarajevo, 11. 10. 2019. godine                                STUDENTSKA SLUŽBA

FESTIVALI

Pod okriljem Koncertne sezone realiziraju se i festivali Majske Muzičke Svečanosti, Sonemus Fest, Sarajevo International Guitar Festival. Majske Muzičke Svečanosti Sarajevo International Guitar Festival Sonemus Fest

KONCERTI

Kroz različite forme koncerata (koncerti ansambala, cjelovečernji recitali, koncerti mješovitog karaktera) prezentiraju se svi Odsjeci akademije, te njena bogata umjetnička i koncertna aktivnost. Koncertna sezona