Upis u I godinu - I ciklus studija

Upis za studente koji prvi put upisuju I godinu studija (I ciklus) obavit će se od 03.10. do 06.10.2022. godine od 11.00 do 13.00 sati.

Za upis je potrebno dostaviti:

 1. Originalna dokumenta srednje škole (diploma i svjedočanstva I, II, III i IV razreda)
 2. Rodni list i uvjerenje o državljanstvu
 3. Upisni materijal (Portirnica Muzičke akademije) – uplatu za upisni materijal možete izvršiti u bilo kojoj banci ili pošti po obrascu (uplatnica u prilogu)
 4. Dvije fotografije 6X4 cm
 5. Ljekarsko uvjerenje (ljekarska uvjerenja se vade u Zavodu za zaštitu studenata Univerziteta u Sarajevu, ul. Patriotske lige 36)
 6. Potvrda o uplati školarine:
  1. Redovan studij (uplatnica u prilogu)
  2. Redovan – samofinansirajući studij (Uplata je moguća i u 2 rate – prva rata u iznosu od 600,00 KM uplaćuje se ODMAH, a druga rata u iznosu od 600,00 KM plaća se pri ovjeri u semestar.; uplatnica u prilogu)

NAPOMENA: Djeca šehida i palih branitelja, djeca bez oba roditelja, djeca dobitnika najvećih vojnih priznanja i odlikovanja, djeca RVI ne plaćaju iznos upisnine za redovni studij (100,00 KM) i za redovan-samofinansirajući studij (1200,00 KM). Sve ostale troškove plaćaju.

 1. Ostale uplate (primjeri u prilogu):
  1. Za korištenje informacionog sistema (Muzička akademija)
  2. Za korištenje informacionog sistema (Univerzitet)
  3. Naknada za korištenje biblioteke (uplatnica u prilogu)
  4. Osiguranje studenata (uplatnica u prilogu)
 2. Ugovor o studiranju je potrebno isprintati u dva primjerka , popuniti i potpisati, te predate uz ostalu dokumentaciju pri upisu. Ugovor o studeiranju kandidati mogu preuzeti u prilogu. (ugovor u prilogu - redovan studij) (ugovor u prilogu - samofinansirajući studij)
 3. Prijava iz online sistema www.upis.unsa.ba
 4. Studenti koji nemaju državljanstvo Bosne i Hercegovine dužni su, uz ostalu dokumentaciju, dostaviti i rješenje o odobrenom privremenom boravku u Bosni i Hercegovini.
 5. Kandidati koji su srednju školu završili izvan Bosne i Hecegovine se mogu uslovno upisati u prvu studijsku godinu prije izvršene ekvivalencije (nostrifikacije) svjedočanstava, uz prezentiranjue potvrde da je postupak ekvivalencije (nostrifikacije) po njegovom zahtjevu u toku i da je kašnjenje u donošenju odgovarajućeg rješenja nije rezultat njegovog propusta koji mu se može staviti na teret.
Galerija: 

FESTIVALI

Pod okriljem Koncertne sezone realiziraju se i festivali Majske Muzičke Svečanosti, Sonemus Fest, Sarajevo International Guitar Festival. Majske Muzičke Svečanosti Sarajevo International Guitar Festival Sonemus Fest

KONCERTI

Kroz različite forme koncerata (koncerti ansambala, cjelovečernji recitali, koncerti mješovitog karaktera) prezentiraju se svi Odsjeci akademije, te njena bogata umjetnička i koncertna aktivnost. Koncertna sezona