U okviru Erasmus+ programa KA171 otvoren je konkurs za međunarodnu studentsku mobilnost na PRINS CLAUS CONSERVATORIUM GRONINGEN u 2023/2024. godini (dvije jednosemestralne stipendije)

U okviru Erasmus+ programa KA171 otvoren je konkurs za međunarodnu studentsku mobilnost na PRINS CLAUS CONSERVATORIUM GRONINGEN u 2023/2024. godini (dvije jednosemestralne stipendije).

 

Prijava se podnosi u dvije faze.

Prva faza je prijava u Službu za međunarodnu saradnju MAS UNSA, na international@mas.unsa.ba (rok za ovu prijavu je 20. mart 2023.) gdje se dostavlja sljedeća dokumentacija:

  1. Prepis ocjena
  2. Elementi za Saglasnost s planom studija u periodu mobilnosti (Word dokument)
  3. Erasmus+ learning agreement - prijedlog LA potpisan samo od strane studenta elektronskim potpisom (Word dokument)
  4. Curriculum vitae
  5. Dokument s linkovima snimaka izvedbi reprezentativnih djela ili partitura (kompozicija) (PDF)
  6. Motivaciono pismo (PDF)
  7. Sken pasoša (PDF)
  8. Izjava o mobilnosti (PDF)
  9. Nominacijsko pismo (nepotpisano) (Word dokument)

 

Druga faza je prijava na Hanze portal, nakon što budu potvrđene nominacije. Za prijavu na portal bit će potrebna dodatna dokumentacija koja će biti naknadno određena.

 

Prijave na portal moguće su od 15. marta 2023. Rok sa prijavu na portal je 30. mart 2023.

 

Prije prijave, savjetuje se studentima da pročitaju UPUTE o implementaciji programa mobilnosti za studente MAS UNSA (23.09.2020).

 

Formulari su dostupni na linku:

https://drive.google.com/drive/folders/1hRxDZA0P1Nqwx-NgLzGoRrIQiNjII9xD?usp=share_link

 

Više informacija na: www.hanze.nl/eng/education/art/prince-claus conservatoire/programmes/exchange-programme/uitwisselingsprogramma

FESTIVALI

Pod okriljem Koncertne sezone realiziraju se i festivali Majske Muzičke Svečanosti, Sonemus Fest, Sarajevo International Guitar Festival. Majske Muzičke Svečanosti Sarajevo International Guitar Festival Sonemus Fest

KONCERTI

Kroz različite forme koncerata (koncerti ansambala, cjelovečernji recitali, koncerti mješovitog karaktera) prezentiraju se svi Odsjeci akademije, te njena bogata umjetnička i koncertna aktivnost. Koncertna sezona