Septembarski rok – ljetni semestar

ISPITNI   ROKOVI

         PRIJAVA ISPITA PREKO ISSS-a

      (Septembarski rok – ljetni semestar)

 

Studenti će moći prijaviti ispite iz ljetnog semestra preko ISSS-a

od 03. do 10.09.2019. god.

 

NAPOMENA:

Studenti prijavljuju ispite iz ljetnog semestra do 10.09.2019. god do 12 sati.

Izborni predmeti se prijavljuju na klasične prijave i predaju predmetnim profesorima, te isti neće biti u ponudi u ISSS sistemu. Za bilo koji problem ili nedostatak ispita u ISSSu, molimo da se kontaktira studentska služba u roku otvorenom za prijave.

Prenešeni ispiti nisu u ISSSu.

 

 

Sarajevo, 03.09.2019. godine                                     STUDENTSKA SLUŽBA 

FESTIVALI

Pod okriljem Koncertne sezone realiziraju se i festivali Majske Muzičke Svečanosti, Sonemus Fest, Sarajevo International Guitar Festival. Majske Muzičke Svečanosti Sarajevo International Guitar Festival Sonemus Fest

KONCERTI

Kroz različite forme koncerata (koncerti ansambala, cjelovečernji recitali, koncerti mješovitog karaktera) prezentiraju se svi Odsjeci akademije, te njena bogata umjetnička i koncertna aktivnost. Koncertna sezona