Rad biblioteke Muzičke akademije tokom pandemije COVID-19 virusa

Rad biblioteke Muzičke akademije tokom pandemije COVID-19 virusa (a u skladu sa Smjernicama za nastavak rada visokoškolskih biblioteka organizacionih jedinica Univerziteta u Sarajevu uslijed pandemije COVID-19 virusa i Odluke dekana Muzičke akademije) odvijat će se na sljedeći način: 


Građu koju namjeravate posuditi iz biblioteke možete rezervisati putem e-maila biblioteka@mas.unsa.ba najkasnije jedan dan unaprijed.  
Svi ostali informacijski upiti o građi, tematska pretraživanja, upisi i sl. također se vrše online putem e-maila biblioteka@mas.unsa.ba
II
Posudba bibliotečke građe vrši se svaki dan u periodu od 12.00 - 14.00 sati, nakon prethodnog dogovora (najkasnije jedan dan unaprijed) putem e-maila biblioteka@mas.unsa.ba
Vraćanje već posuđene građe vrši se isključivo utorkom i petkom u periodu od 11.00 – 14.00 sati također uz najavu najkasnije jedan dan unaprijed. 
Posudba i vraćanje građe vrši se isključivo na ulazu u prostorije biblioteke (studenti su dužni sa sobom ponijeti indeks)
III
Tokom rada s korisnicima, bibliotekar/knjižničar je dužan pridržavati se higijensko-epidemioloških mjera (nositi zaštitnu opremu - masku i/ili vizir, rukavice i mantil) i paziti na fizičku distancu od najmanje 2 metra. 
Korisnici su također dužni prilikom preuzimanja i vraćanja građe nositi zaštitnu opremu (masku i rukavice) i paziti na fizičku distancu od najmanje 2 metra. 
IV
Bibliotekar/knjižničar građu koja je vraćena u biblioteku odlaže u kutije za tu namjenu i ta građa ostaje u karantinu 7 dana. Nakon toga se može ponovno dobiti na korištenje
V
Rad čitaonice je obustavljen do daljnjeg.
VI
Ovakav rad primjenjivat će se do stupanja na snagu novih Smjernica za nastavak rada visokološkolskih biblioteka organizacionih jedinica Univerziteta u Sarajevu uslijed pandemije COVID-19 virusa koje utvrdi Senat. 

FESTIVALI

Pod okriljem Koncertne sezone realiziraju se i festivali Majske Muzičke Svečanosti, Sonemus Fest, Sarajevo International Guitar Festival. Majske Muzičke Svečanosti Sarajevo International Guitar Festival Sonemus Fest

KONCERTI

Kroz različite forme koncerata (koncerti ansambala, cjelovečernji recitali, koncerti mješovitog karaktera) prezentiraju se svi Odsjeci akademije, te njena bogata umjetnička i koncertna aktivnost. Koncertna sezona