Profesorice dr. Jasmina Talam i dr. Lana Paćuka nagrađene za naučni rad u 2020. godini

Profesorice Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu i saradnice Instituta za muzikologiju, dr. Jasmina Talam i dr. Lana Paćuka nagrađene su za objavu naučnih radova u referentnim bazama podataka (WoS) u skladu sa Pravilnikom o nagrađivanju akademskog i naučnoistraživačkog osoblja Univerziteta u Sarajevu za 2020. godinu. Ovim putem nastavlja se praksa nagrađivanja uposlenika Instituta za muzikologiju koji je i sam, kao istraživačka institucija, dobio priznanje Univerziteta za dostignuća u nauci tokom 2018. godine.

Galerija: 

FESTIVALI

Pod okriljem Koncertne sezone realiziraju se i festivali Majske Muzičke Svečanosti, Sonemus Fest, Sarajevo International Guitar Festival. Majske Muzičke Svečanosti Sarajevo International Guitar Festival Sonemus Fest

KONCERTI

Kroz različite forme koncerata (koncerti ansambala, cjelovečernji recitali, koncerti mješovitog karaktera) prezentiraju se svi Odsjeci akademije, te njena bogata umjetnička i koncertna aktivnost. Koncertna sezona