PRIJAVA TEME/PROGRAMA ZAVRŠNOG (DIPLOMSKOG/MAGISTARSKOG) RADA

VAŽNA OBAVIJEST!!!

PRIJAVA TEME/PROGRAMA ZAVRŠNOG (DIPLOMSKOG/MAGISTARSKOG) RADA

Obavještavaju se studenti IV godine I ciklusa, kao i studenti II ciklusa studija da su obavezni u dogovoru sa mentorima popuniti obrasce kojima prijavljuju teme/programe završnog rada (diplomskog/magistarskog) najkasnije do petka 15.03.2019. godine do 12 sati. Obrasci su dostupni na web stranici Muzičke akademije (obrazac ZR1, prijava teme završnog rada). Popunjene i potpisane obrasce (potpisi od strane mentora – student IV godine, te mentora za umjetnički i pisani rad – studenti II ciklusa studija) predate u studentsku službu u period od 11 do 13 sati.

Molimo da se pridržavate predviđenog roka.

 

Sarajevo, 07. 03. 2019. godine                                                                                                                                                                                                                                             DEKANAT

FESTIVALI

Pod okriljem Koncertne sezone realiziraju se i festivali Majske Muzičke Svečanosti, Sonemus Fest, Sarajevo International Guitar Festival. Majske Muzičke Svečanosti Sarajevo International Guitar Festival Sonemus Fest

KONCERTI

Kroz različite forme koncerata (koncerti ansambala, cjelovečernji recitali, koncerti mješovitog karaktera) prezentiraju se svi Odsjeci akademije, te njena bogata umjetnička i koncertna aktivnost. Koncertna sezona