Otvoren konkurs za međunarodnu kreditnu mobilnost na CONSERVATORIO DI MUSICA GIUSEPPE TARTINI U TRSTU, Italija, u ljetnom semestru 2023/2024. godine

U okviru Erasmus+ programa KA171 otvoren je konkurs za međunarodnu kreditnu mobilnost na CONSERVATORIO DI MUSICA GIUSEPPE TARTINI U TRSTU, Italija, u ljetnom semestru 2023/2024.godine (od 1. marta do 30. juna 2024.) za studente Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu.

 

Prednost za mobilnost imaju studenti gudačkog (violina, violončelo) i duvačkog (klarinet) odsjeka.

 

Potrebni dokumenti:

1. Nominacijsko pismo

2. Izjava o prethodnoj mobilnosti

3. Elementi za Saglasnost s planom studija

4. Ugovor o učenju

5. Prepis ocjena

6. Dokaz o poznavanju stranog jezika nivo B1 za engleski ili italijanski jezik

7. Sken pasoša

8. CV Europass format.

 

Formulare za 1. – 4. možete preuzeti na ovom LINKu

Prijavu s potrebnim materijalima potrebno je dostaviti na email adresu international@mas.unsa.ba s naznakom u naslovu Prijava na konkurs / Trieste.

 

Rok za konačnu prijavu za studente je 30. novembar 2023. godine.

 

Više informacija na: https://conts.it/en/

FESTIVALI

Pod okriljem Koncertne sezone realiziraju se i festivali Majske Muzičke Svečanosti, Sonemus Fest, Sarajevo International Guitar Festival. Majske Muzičke Svečanosti Sarajevo International Guitar Festival Sonemus Fest

KONCERTI

Kroz različite forme koncerata (koncerti ansambala, cjelovečernji recitali, koncerti mješovitog karaktera) prezentiraju se svi Odsjeci akademije, te njena bogata umjetnička i koncertna aktivnost. Koncertna sezona