Održana svečana podjela indexa studentima I godine Trećeg ciklusa studija i uvodno predavanje "Etički principi u naučnom/umjetničkom istraživanju" red. prof. dr. Refika Hodžića

Svečana podjela indexa za studente Trećeg ciklusa studija Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu održana je u srijedu, 13. 11. 2019. godine u 11 sati u Maloj sali. Doktorantima su se obratili dekan red. prof. dr. Senad Kazić i prodekanesa za koncertnu aktivnost van. prof. dr. Belma Šarančić Nahodović, sekretarka Muzičke akademije mr. Lamija Selman i sekretarka Vijeća trećeg ciklusa doc. dr. Amra Bosnić. Program je upotpunila asistentica Muzičke akademije ass. dr. Hanan Hadžajlić, koja je predstavila svoju kompoziciju pod nazivom Koncertna impro etida br. 1: Duet za solo flautu.

Uslijedilo je uvodno predavanje Trećeg ciklusa studija Etički principi u naučnom/umjetničkom istraživanju red. prof. dr. Refika Hodžića, kojem su prisustvovali i asistenti i viši asistenti Muzičke akademije u Sarajevu.

Galerija: 

FESTIVALI

Pod okriljem Koncertne sezone realiziraju se i festivali Majske Muzičke Svečanosti, Sonemus Fest, Sarajevo International Guitar Festival. Majske Muzičke Svečanosti Sarajevo International Guitar Festival Sonemus Fest

KONCERTI

Kroz različite forme koncerata (koncerti ansambala, cjelovečernji recitali, koncerti mješovitog karaktera) prezentiraju se svi Odsjeci akademije, te njena bogata umjetnička i koncertna aktivnost. Koncertna sezona