Obavještenje kandidatima o produženju roka za prijavu na Konkurs za upis u I godinu I ciklusa studija i integriranog studija na Univerzitetu u Sarajevu za studijsku 2018./2019. godinu

Obavještavaju se kandidati da je na temelju zahtjeva Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo produžen rok za prijavu na Konkurs za upis studenata u I godinu I ciklusa studija i integriranog studija na Univerzitetu u Sarajevu za studijsku 2018./2019. godinu do 29. 6. 2018. godine do 16.00 sati.

FESTIVALI

Pod okriljem Koncertne sezone realiziraju se i festivali Majske Muzičke Svečanosti, Sonemus Fest, Sarajevo International Guitar Festival. Majske Muzičke Svečanosti Sarajevo International Guitar Festival Sonemus Fest

KONCERTI

Kroz različite forme koncerata (koncerti ansambala, cjelovečernji recitali, koncerti mješovitog karaktera) prezentiraju se svi Odsjeci akademije, te njena bogata umjetnička i koncertna aktivnost. Koncertna sezona