Nostrifikacija srednjoškolskih diploma za kandidate koji konkurišu za upis na Muzičlku akademiju u Sarajevu

Obavještavamo kandidate koji su srednju školu završili izvan Bosne i Hercegovine, da su u obavezi izvršiti nostrifikaciju/ekvivalenciju srednjoškolskih diploma kako bi se mogli prijaviti na Konkurs za upis na Muzičku akademiju.

Nostrifikacija/ekvivalencija se vrši u Federalnom Ministartvu obazovanja i nauke u Mostaru.

Molimo kandidate koji su predali dokumenta za upis na Muzičku akademiju, a nisu izvršili potrebnu nostrifikaciju, da su u obavezi dostaviti potvrdu nadležnog Ministarstva o pokrenutoj proceduri za nostrifikaciju.

Potvrdu o predatoj dokumentaciji za nostrifikaciju dostaviti u studentsku službu Muzičke akademije do 29.06.2018. godine.

Zahtjev za nostrifikaciju preuzmite sa web stranice Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke http://www.fmon.gov.ba/Nostrifikacija/Index

   

FESTIVALI

Pod okriljem Koncertne sezone realiziraju se i festivali Majske Muzičke Svečanosti, Sonemus Fest, Sarajevo International Guitar Festival. Majske Muzičke Svečanosti Sarajevo International Guitar Festival Sonemus Fest

KONCERTI

Kroz različite forme koncerata (koncerti ansambala, cjelovečernji recitali, koncerti mješovitog karaktera) prezentiraju se svi Odsjeci akademije, te njena bogata umjetnička i koncertna aktivnost. Koncertna sezona