Na „Staff Training Week“ programu na Univerzitetu u Valladolidu (Španija) u okviru programa Erasmus+ učestovale su mr. Lamija Selman i dr. sci. Ajla Smajlović

Na „Staff Training Week“ programu koji je održan u periodu od 06.05.2024. do 10.05.2024. godine na Univerzitetu u Valladolidu (Španija) u okviru programa Erasmus+ učestovale su mr. Lamija Selman i dr. sci. Ajla Smajlović s Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu.

Obuka za nenastavno osoblje uključila je informacije o načinu rada i aktivnostima Univerziteta u Valladolidu te umrežavanje s osobljem ovog univerziteta. Prisustvovale su velikom broju predavanja te radionica organizovanih od strane Centra za jezike. Sudionici „Staff Week Programa“ posjetili su i veliki broj kulturno-historijskih znamenitosti, te formirali osnove za dalju internacionalizaciju djelovanja UNSA.

Galerija: 

FESTIVALI

Pod okriljem Koncertne sezone realiziraju se i festivali Majske Muzičke Svečanosti, Sonemus Fest, Sarajevo International Guitar Festival. Majske Muzičke Svečanosti Sarajevo International Guitar Festival Sonemus Fest

KONCERTI

Kroz različite forme koncerata (koncerti ansambala, cjelovečernji recitali, koncerti mješovitog karaktera) prezentiraju se svi Odsjeci akademije, te njena bogata umjetnička i koncertna aktivnost. Koncertna sezona