In memoriam: DAVID KAMHI (Sarajevo, 8. 10. 1936 – 12. 03. 2021.)

S dubokim žaljenjem, Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu obavještava kolege, prijatelje i širu javnost da je dana 12. 03. 2021. godine u Sarajevu u 85. godini preminuo uvaženi violinista i profesor violine David Kamhi.

David Kamhi rođen je 08. 10. 1936. u Sarajevu. Nakon završene osnovne i srednje muzičke škole, te Prve gimnazije u Sarajevu, na Muzičkoj akademiji Univerziteta u Sarajevu je završio diplomski (1962) i postdiplomski studij violine (1964). U periodu od 1965. do 1967. usavršavao se na Moskovskom državnom konzervatorijumu Čajkovski na katedri Davida Ojstraha u klasi poznate profesorice Olge Kaverzneve, te na Konzervatoriju Santa Cecilia u Rimu kod profesorice Pine Carmirelli (1970, 1973). Od 1955. bio je zaposlen kao profesor violine u Srednjoj muzičkoj školi u Sarajevu. Njegov angažman na Muzičkoj akademiji u Sarajevu započinje 1962. godine, te je od tada na ovoj instituciji prošao sva nastavno-umjetnička zvanja na predmetima Violina i Metodika nastave violine, od asistenta (1962), docenta (1971), vanrednog profesora (1977), do redovnog profesora (1984), u kojem je 2006. godine i penzionisan. U nedostatku nastavnog osoblja povjerena mu je i nastava na predmetu Viola i Kamerna muzika, čime je dao važan doprinos opstanku i kontinuitetu klase viole u Bosni i Hercegovini. U periodu od 1965. do 2003. nekoliko je puta obavljao funkciju šefa Odsjeka za gudačke instrumente na Muzičkoj akademiji u Sarajevu, a posebno je važno istaknuti njegovo zalaganje za nastavak rada Odsjeka tokom opsade Sarajeva u periodu 1992-1995. Od 2016. godine aktivno je učestvovao u radu Savjeta za kulturu i umjetnost pri Univerzitetu u Sarajevu.

Pedagoška djelatnost Davida Kamhija proizvela je generacije violinista, kamernih muzičara i pedagoga violine. Izuzetno posvećen promociji i unaprijeđenju violinističke pedagogije u Bosni i Hercegovini, bio je organizator i pozivni predavač niza predavanja i seminara za nastavnike violine. Kao reproduktivni umjetnik održao je brojne recitale u zemlji i inostranstvu, kao i koncerte sa Sarajevskom filharmonijom, popraćene pozitivnim kritikama.

Pedagošku i umjetničku djelatnost Davida Kamhija upotpunjava i njegova društvena djelatnost. Bio je predsjednik Udruženja muzičkih umjetnika Bosne i Hercegovine, u periodu od 1993. do 1995. godine bio je član Savjeta Predsjedništva RBiH za vanjske poslove, a od 1995. do 1996. kulturni ataše u Ambasadi Bosne i Hercegovine u Madridu.

Neumorno i posvećeno je istraživao i promovirao kulturu i tradiciju bosanskohercegovačkih Jevreja na pozicijama potpredsjednika Kulturno-prosvjetnog i humanitarnog društva La Benevolencija, potpredsjednika Jevrejske opštine u Sarajevu, predsjednika Komisije za kulturu sarajevske Jevrejske opštine, te, u periodu od 1992. do 2016. godine, predmolitelja sarajevske Aškenaske sinagoge.

Komemorativni skup za profesora Davida Kamhija održat će se u utorak, 16. 03. 2021. godine u 11,30 na Muzičkoj akademiji Univerziteta u Sarajevu. Zbog izuzetno složene epidemiološke situacije u Kantonu Sarajevo, skup će biti zatvoren za javnost. Snimak komemoracije bit će u narednim danima objavljen na web stranici Muzičke akademije u Sarajevu. Ispraćaj profesora Davida Kamhija će biti obavljen istoga dana, 16. 03. 2021. u 14,30 na groblju Bare.

 

Fotografija: Velija Hasanbegović

 

Galerija: 

FESTIVALI

Pod okriljem Koncertne sezone realiziraju se i festivali Majske Muzičke Svečanosti, Sonemus Fest, Sarajevo International Guitar Festival. Majske Muzičke Svečanosti Sarajevo International Guitar Festival Sonemus Fest

KONCERTI

Kroz različite forme koncerata (koncerti ansambala, cjelovečernji recitali, koncerti mješovitog karaktera) prezentiraju se svi Odsjeci akademije, te njena bogata umjetnička i koncertna aktivnost. Koncertna sezona