Konkurs za upis studenata u prvu godinu I i II ciklusa studija u studijskoj 2020/2021. godini

Obavještavamo zainteresovane kandidate da je Univerzitet u Sarajevu objavio konkurse za upis kandidata na prvi ciklus i drugi ciklus studija u studijskoj 2020/2021. godini.

Prijava kandidata na Konkurs za upis u prvu godinu prvog ciklusa i integriranog studija provodit će se isključivo online putem informacionog sistema eUNSA (www.upis.unsa.ba). Sve informacije i detaljna uputstva o postupku registracije na informacioni sistem eUNSA, te načinu i rokovima za upload dokumenata za online prijavu na Konkurs možete pogledati OVDJE. Važne obavijesti koje objavljuje Univerzitet u Sarajevu za kandidate, možete pogledati OVDJE.

Prijava kandidata na Konkurs za upis u prvu godinu I ciklusa studija će se provoditi u dva prijavna roka:

- Prvi prijavni rok od 05.06. do 28.06.2020. godine

- Drugi prijavni rok od 31.08. do 06.09.2020. godine

Prijava kandidata na Konkurs za upis u prvu godinu II ciklusa studija biće omogućena od 31.08.2020. godine.

Prijemni ispiti na Muzičkoj akademiji će se realizovati od 29.06. do 01.07.2020. godine, a tačan raspored i satnicu prijemnog ispita možete pogledati OVDJE.

Sve informacije o obimu i sadržaju kvalifikacionog ispita za upis na I ciklus studija na Muzičkoj akademiji možete pogledati OVDJE.

Konkursne komade i vježbe iz predmeta Solfeggio za kvalifikacioni ispit možete pogledati OVDJE. 

S obzirom na postojeću situaciju sa pandemijom COVID-19, neće se održavati pripremna nastava za prijemni ispit za studijsku 2020/2021. godinu. Kandidati zainteresirani za pripremu prijemnog ispita upućuju se da kontaktiraju nastavnike i/ili šefove odsjeka kako bi se dogovorili o terminima konsultacija. E-mail adrese nastavnika i šefova odsjeka nalaze se na linku: http://www.mas.unsa.ba/nastavnici-i-saradnici

Kandidati koji apliciraju na Odsjek za kompoziciju elektronskim putem trebaju dostaviti tri vlastite kompozicije u PDF formatu, sedam dana prije izlaska na prijemni ispit, na mail adrese profesora dr. Dine Rešidbegovića (dino.residbegovic@mas.unsa.ba) i studentske službe (studentska@mas.unsa.ba)

Kandidati koji apliciraju na Odsjek za solo pjevanje elektronskim putem trebaju dostaviti nalaz fonijatra (ne stariji od mjesec dana) u PDF formatu, sedam dana prije izlaska na prijemni ispit, na mail adrese profesorice doc. Vedrane Šimić (vedrana.simic@mas.unsa.ba) i studentske službe (studentska@mas.unsa.ba)

Molimo kandidate koji apliciraju na konkurs za upis u prvu godinu I ciklusa studija na Muzičkoj akademiji da nakon online prijave putem informacionog sistema (www.upis.unsa.ba), pošalju mail sa svojim kontakt podacima (mail adresa, kontakt telefon) studentskoj službi Akademije, zbog otklanjanja eventualnih nepravilnosti i nejasnoća tokom procesa prijavljivanja na konkurs. Mail adresa na koju se kandidati trebaju javiti: studentska@mas.unsa.ba

 

FESTIVALI

Pod okriljem Koncertne sezone realiziraju se i festivali Majske Muzičke Svečanosti, Sonemus Fest, Sarajevo International Guitar Festival. Majske Muzičke Svečanosti Sarajevo International Guitar Festival Sonemus Fest

KONCERTI

Kroz različite forme koncerata (koncerti ansambala, cjelovečernji recitali, koncerti mješovitog karaktera) prezentiraju se svi Odsjeci akademije, te njena bogata umjetnička i koncertna aktivnost. Koncertna sezona