Konkurs i plan upisa studenata u I godinu I ciklusa studija i integriranog studija na Univerzitetu u Sarajevu za studijsku 2018./2019. godinu

Obavještavamo Vas da je Konkurs i plan upisa studenata u I godinu I ciklusa studija i integriranog studija na Univerzitetu u Sarajevu za studijsku 2018./2019. godinu objavljen dana 08. juna 2018. godine i na web stranici Univerziteta u Sarajevu http://www.unsa.ba/

Obavještavamo kandidate da se prijave na Konkurs za upis studenata u I godinu I ciklusa studija za studijsku 2018/2019. godinu na Muzičkoj akademiji u Sarajevu primaju u periodu od 08.06.2018. do 25.06.2018. godine do 16.00h .

Prijave se dostavljaju putem pošte na adresu:

Muzička akademija u Sarajevu

Josipa Štadlera 1/II

71000 Sarajevo

ili

lično na protokol Muzičke akademija u Sarajevu

Potrebna dokumentacija za prijavu je navedena u tekstu Konkursa i na Zahtjevu za upis na  godinu I ciklusa studija u školskoj 2018/2019. godini.

O terminima održavanja prijemnog ispita kandidati će biti blagovremeno obavješteni.

 

FESTIVALI

Pod okriljem Koncertne sezone realiziraju se i festivali Majske Muzičke Svečanosti, Sonemus Fest, Sarajevo International Guitar Festival. Majske Muzičke Svečanosti Sarajevo International Guitar Festival Sonemus Fest

KONCERTI

Kroz različite forme koncerata (koncerti ansambala, cjelovečernji recitali, koncerti mješovitog karaktera) prezentiraju se svi Odsjeci akademije, te njena bogata umjetnička i koncertna aktivnost. Koncertna sezona