Konačna rang lista - I ciklus studija 2018/2019

UNIVERZITET U SARAJEVU

MUZIČKA AKADEMIJA U SARAJEVU

 

Nastavno-umjetničko vijeće Muzičke akademije na sjednici održanoj dana 14. 09. 2018. godine na osnovu rezultata prijemnih ispita utvrdilo je:

                                                     

KONAČNA RANG LISTA KANDIDATA ZA UPIS U I. GODINU I CIKLUSA STUDIJA u školskoj 2018/2019. godini

 

  1. ODSJEK ZA SOLO PJEVANJE

 

 

prezime i ime

opšti uspjeh

relevantni predmeti

posebni bodovi

glavni predmet:

solo pjevanje

1. solfeggio

2. klavir

3. teorija  

    muzike

ukupno bodova na ostalim predmetima

(1. – 3.)

UKUPNO

BODOVA

Bodovi

ocjena / bodovi

ocjene na ostalim predmetima

   É

 

 

1.

163 ***

9,4

9,6

10

8/34

8

8

10

17

80

                         

*** Student (strani državljanin) položio kvalifikacioni ispit ali nije predviđen upisnom kvotom

 

 

V. ODSJEK ZA GUDAČKE INSTRUMENTE I GITARU, SMJER VIOLINA

 

 

prezime i ime

opšti uspjeh

relevantni predmeti

posebni bodovi

glavni predmet:

violina

1. solfeggio

2. teorija  

    muzike

ukupno bodova na ostalim predmetima

(1. – 2.)

    É

UKUPNO

BODOVA

bodovi

ocjena / bodovi

ocjene na ostalim predmetima

1.

160

8,4

8,0

-

7/28

6

9

15

59,4

 

                 

V. ODSJEK ZA GUDAČKE INSTRUMENTE I GITARU, SMJER VIOLA

 

 

prezime i ime

opšti uspjeh

relevantni predmeti

posebni bodovi

glavni predmet:

violina

1. solfeggio

2. teorija  

    muzike

ukupno bodova na ostalim predmetima

(1. – 2.)

    É

UKUPNO

BODOVA

bodovi

ocjena / bodovi

ocjene na ostalim predmetima

1.

158 **

8,2

8,8

4

7/28

6

6

12

61

2.

162 ***

9,6

9,2

2

6/24

6

10

16

60,8

** Samofinansirajući student

*** Student položio kvalifikacioni ispit ali nije predviđen upisnom kvotom

 

 

VI. ODSJEK ZA DUVAČKE INSTRUMENTE I HARMONIKU, SMJER HARMONIKA

 

 

prezime i ime

opšti uspjeh

relevantni predmeti

posebni bodovi

glavni predmet:

harmonika

1. solfeggio

2. teorija  

    muzike

ukupno bodova na ostalim predmetima

(1. - 2.)

    É

UKUPNO

BODOVA

bodovi

ocjena / bodovi

ocjene na ostalim predmetima

1.

161

8,8

8,4

-

5

 

 

 

 

2.

164

8,8

8,4

-

5

 

 

 

 

 

 

VII. ODSJEK ZA MUZIKOLOGIJU I ETNOMUZIKOLOGIJU, SMJER MUZIKOLOGIJA

 

 

prezime i ime

opšti uspjeh

relevantni predmeti

posebni

bodovi

glavni predmet:

muzikologija

1. solfeggio

2. engleski

    jezik

3. klavir

4. teorija  

    muzike

ukupno bodova na ostalim predmetima

(1. - 4.)

UKUPNO

BODOVA

bodovi

ocjena / bodovi

ocjene na ostalim predmetima

   É

 

1.

159 **

9,4

9,4

-

9/36

8

8

8

9

33

87,8

 

  **samofinansirajući student

 

 

      Kandidati koji se nalaze ispod duple crvene crte, nisu stekli uvjete za upis.

 

    

 

    Sarajevo, 14.09.2018. godine                                                                                                 Dekanat

 

 

 

 

FESTIVALI

Pod okriljem Koncertne sezone realiziraju se i festivali Majske Muzičke Svečanosti, Sonemus Fest, Sarajevo International Guitar Festival. Majske Muzičke Svečanosti Sarajevo International Guitar Festival Sonemus Fest

KONCERTI

Kroz različite forme koncerata (koncerti ansambala, cjelovečernji recitali, koncerti mješovitog karaktera) prezentiraju se svi Odsjeci akademije, te njena bogata umjetnička i koncertna aktivnost. Koncertna sezona