K O N K U R S / N A T J E Č A J za izbor u akademska zvanja

UNIVERZITET U SARAJEVU

MUZIČKA AKADEMIJA U SARAJEVU

raspisuje

K O N K U R S / N A T J E Č A J

za izbor u akademska zvanja:

 

Umjetničko-nastavno zvanje:

  1. Oblast harmonika (Harmonika I-X, Metodika nastave harmonike i praktikum I-IV, Kamerna muzika I-X, Harmonikaški ansambli I-VIII, Transkripcija i priređivanje za harmoniku i harmonikaške ansamble I-IV, Metodika nastave harmonike I-IX i Metodička i pegagoška praksa) – redovni profesor - 1 izvršilac
  2. Oblast klavir glavni predmet zanimanja (Klavir glavni predmet zanimanja I-X, Korepeticija I-VI, Sviranje s lista I-II, Klavir, literatura i interpretacija I-II, Metodika nastave klavira i praktikum I-II, Korepeticija i sviranje s lista I-II, Historija i razvoj pijanizma I, Kamerna muzika VII-VIII) – vanredni profesor – 1 izvršilac
  3. Predmet: Klavir obavezni predmet struke I-X – vanredni profesor – 1 izvršilac
  4. Oblast violina (Violina I-X, Metodika nastave violine i praktikum I-IV, Kamerna muzika za gudače I-X, Metodika nastave violine I-IX i Metodička i pegagoška praksa) – viši asistent- 1 izvršilac

Uvjeti za izbor u umjetničkonastavna zvanja redovnog profesora, vanrednog profesora i višeg asistenta propisani su čl. 97. Zakona o visokom obrazovanju ("Službene novine Kantona Sarajevo" broj: 33/17, 35/20 i 40/20) kako slijedi:

redovni profesor: završen II ciklus studija ili VII stepen po predbolonjskom načinu studiranja, proveden najmanje jedan izborni period u zvanju vanrednog profesora, tri javno predstavljena oblika umjetničkog stvaralaštva koji su značajno doprinijeli razvoju kulture i umjetnosti i doprinos podizanju nastavnog i umjetničkog kadra;

vanredni profesor: završen II ciklus studija ili VII stepen po predbolonjskom načinu studiranja, proveden najmanje jedan izborni period u zvanju vanrednog profesora, tri javno predstavljena oblika umjetničkog stvaralaštva, priznanja za uspješno djelovanje u odgovarajućoj oblasti umjetnosti i pokazani rezultati u nastavnom radu.

viši asistent: završen II ciklus studija ili VII stepen po predbolonjskom načinu studiranja, jedan javno predstavljen oblik umjetničkog stvaralaštva, proveden jedan izborni period u zvanje asistenta;

Akademsko osoblje zaključuje ugovor o radu na vremenski period na koji je izabrano, izuzev redovnog profesora koji zaključuje ugovor o radu na neodređeno vrijeme. Vanredni profesor bira se na period od šest godina sa mogućnošću jednog ponovnog izbora. Viši asistent u umjetničkonastavnom zvanju bira se na period od pet godina sa mogućnošću jednog ponovnog izbora isključivo ukoliko nakon izbora ostvari javno predstavljene oblike umjetničkog stvaralaštva u skladu sa statutom Univerziteta u Sarajevu.

 

Kandidati uz prijavu dostavljaju:

a) biografiju (CV) i spisak objavljenih umjetničkih radova, programe javno predstavljenih oblika umjetničkog stvaralaštva, projekata, patenata ili originalnih metoda iz oblasti za koju se vrši izbor,

b) kritike za umjetničke radove

c) diplomu i drugu dokumentaciju o stečenom obrazovanju,

d) podatke o nagradama i priznanjima u vezi sa odgovarajućom naučnom/umjetničkom oblasti,

e) uvjerenje o državljanstvu (originali ili ovjerene kopije),

f) rješenje o nostrifikaciji (originali ili ovjerene kopije) – za inostrane diplome

Uz pisani materijal, kandidat obavezno dostavlja i CD sa istim tekstom.

 

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u dnevnoj štampi i na web stranicama Muzičke akademije i Univerziteta u Sarajevu.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

Dodatne informacije kandidati mogu dobiti na tel. 033 444 896, kontakt osoba: Lamija Selman, sekretar Akademije

 

Prijave sa potrebnom dokumentacijom slati na adresu:

MUZIČKA AKADEMIJA U SARAJEVU

JOSIPA ŠTADLERA 1/II

SA NAZNAKOM: PRIJAVA NA KONKURS

AttachmentSize
PDF icon KONKURS za akademska zvanja.pdf204.22 KB

FESTIVALI

Pod okriljem Koncertne sezone realiziraju se i festivali Majske Muzičke Svečanosti, Sonemus Fest, Sarajevo International Guitar Festival. Majske Muzičke Svečanosti Sarajevo International Guitar Festival Sonemus Fest

KONCERTI

Kroz različite forme koncerata (koncerti ansambala, cjelovečernji recitali, koncerti mješovitog karaktera) prezentiraju se svi Odsjeci akademije, te njena bogata umjetnička i koncertna aktivnost. Koncertna sezona