K O N K U R S / N A T J E Č A J za izbor u akademska zvanja

Na osnovu Odluka Nastavno-umjetničkog vijeća 02-1-803/4-21 od 17.11.2021. godine i saglasnosti Senata Univerziteta u Sarajevu od 22.12.2021. godine

 

 

UNIVERZITET U SARAJEVU -MUZIČKA AKADEMIJA

raspisuje

K O N K U R S / N A T J E Č A J

za izbor u akademska zvanja:

 

Umjetničko-nastavno zvanja:

 

1) Oblast dirigovanje (Dirigovanje I-X , Hor I-VIII, Orkestar I-X, Osnovi dirigovanja I-IV, Sviranje partitura I-VIII, Korepeticija muzičkog djela I-VI, Metodika dirigovanja I-IX, Muzički studij opernih uloga I-VIII,Metodička i pedagoška praksa) – vanredni profesor - 1 izvršilac

 

2) Oblast dirigovanje (Dirigovanje I-X , Hor I-VIII, Orkestar I-X, Osnovi dirigovanja I-IV, Sviranje partitura I-VIII, Korepeticija muzičkog djela I-VI, Metodika dirigovanja I-IX, Muzički studij opernih uloga I-VIII, Metodička i pedagoška praksa) – docent - 1 izvršilac

 

3) Oblast solo pjevanje (Solo pjevanje I-X, Osnovi vok. tehnike I-II, Scenski studio opernih uloga I-VIII, Ples i pokret u operi I-II, Metodika solo pjevanja I–VI i Metodička i pegagoška praksa) – vanredni profesor – 1 izvršilac

 

4) Oblast klavir glavni predmet zanimanja (Klavir glavni predmet zanimanja I-X, Metodika nastave klavira i praktikum I-II, Metodika nastave klavira I-X, Klavir, literatura i interpretpretacija I-II, Korepeticija I-VI, Sviranje s lista I-II, Historija i razvoj pijanizma I-II, Metodička i pedagoška praksa) – viši asistent - 1 izvršilac

 

5) Oblast viola (Viola I-X, Metodika nastave viole i praktikum I-IV, Kamerna muzika za gudače I-X, Metodika nastave viole I-X, Metodička i pedagoška praksa) - viši asistent – 1 izvršilac

 

6) Oblast violina (Violina I-X, Metodika nastave violine i praktikum I-IV, Kamerna muzika za gudače I-X, Metodika nastave violine I-X, Metodička i pedagoška praksa) – viši asistent – 1 izvršilac

 

7) Oblast flauta (Flauta I-X, Metodika nastave flaute i praktikum I-IV, Kamerna muzika za duvače I-X, Sviranje orkestarskih dionica I-VIII, Sviranje s lista i studij orkestarskih dionica I-VIII, Koncertna praksa I-VIII, Metodika flaute I-X, Metodička i pedagoška praksa) - viši asistent – 1 izvršilac

 

Uvjeti za izbor u umjetničko-nastavno zvanja vanrednog profesora, docenta i višeg asistenta propisani su čl. 97. Zakona o visokom obrazovanju ("Službene novine Kantona Sarajevo" broj: 33/17, 35/20 i 40/20) kako slijedi:

vanredni profesor: stepen drugog ciklusa studija ili VII stepen po predbolonjskom sistemu studija, proveden najmanje jedan izborni period u zvanju docenta, tri javno predstavljena oblika umjetničkog stvaralaštva, priznanje za uspješno djelovanje u odgovarajućoj oblasti umjetnosti i pokazani rezultati u nastavnom radu;

docent: stepen drugog ciklusa studija ili VII stepen po predbolonjskom sistemu studija, dva javno predstavljena oblika umjetničkog stvaralaštva, i pokazani rezultati u nastavnom radu;

viši asistent: stepen drugog ciklusa studija ili VII stepen po predbolonjskom sistemu studija, jedan javno predstavljen oblik umjetničkog stvaralaštva, proveden jedan izborni period u zvanju asistenta.

Akademsko osoblje zaključuje ugovor radu na vremenski period na koji je izabrano, izuzev redovnog profesora koji zaključuje ugovor o radu na neodređeno vrijeme.

 

Kandidati uz prijavu dostavljaju:

a) biografiju (CV) i spisak objavljenih umjetničkih radova, programe javno predstavljenih oblika umjetničkog stvaralaštva, projekata, patenata ili originalnih metoda iz oblasti za koju se vrši izbor,

b) kritike za umjetničke radove

c) diplomu i drugu dokumentaciju o stečenom obrazovanju,

d) podatke o nagradama i priznanjima u vezi sa odgovarajućom naučnom/umjetničkom oblasti,

e) uvjerenje o državljanstvu (originali ili ovjerene kopije),

f) rješenje o nostrifikaciji (originali ili ovjerene kopije) – za inostrane diplome

 

Uz pisani materijal, kandidat obavezno dostavlja i CD sa istim tekstom.

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u dnevnoj štampi i na web stranicama Muzičke akademije i Univerziteta u Sarajevu.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

Dodatne informacije kandidati mogu dobiti na tel. 033 444 896, kontakt osoba: Lamija Selman, sekretar Akademije

 

Prijave sa potrebnom dokumentacijom slati na adresu:

MUZIČKA AKADEMIJA U SARAJEVU

JOSIPA ŠTADLERA 1/II

SA NAZNAKOM: PRIJAVA NA KONKURS

AttachmentSize
PDF icon KONKURS za izbor u akademska zvanja.pdf259.13 KB

FESTIVALI

Pod okriljem Koncertne sezone realiziraju se i festivali Majske Muzičke Svečanosti, Sonemus Fest, Sarajevo International Guitar Festival. Majske Muzičke Svečanosti Sarajevo International Guitar Festival Sonemus Fest

KONCERTI

Kroz različite forme koncerata (koncerti ansambala, cjelovečernji recitali, koncerti mješovitog karaktera) prezentiraju se svi Odsjeci akademije, te njena bogata umjetnička i koncertna aktivnost. Koncertna sezona