III ciklus studija - ovjera semestra (2020/2021.)

OVJERA ZIMSKOG I UPIS U LJETNI SEMESTAR ZA STUDENTE III CIKLUSA STUDIJA OBAVIT ĆE SE

OD 15. DO 19. 03. 2021. godine

od 11:00 do 13:00h.

Za ovjeru zimskog i upis u ljetni semestar potrebni su potpisi svih profesora. Uz indeks, studenti su dužni predati dva zelena semestralna lista (preuzimaju se na portirnici uz uplatnicu). Jedan list popuniti samo sa stražnje strane (podaci o prethodno odslušanom semestru), a drugi semestralni list popuniti samo s prednje strane (podaci o ljetnom semetru kojeg upisujete).

PREDATI:

1. Dva zelena semestralna lista (preuzimaju se na portirnici uz uplatnicu).

Uplata – štampanje upisnog materijala

Svrha doznake: Uplata – štampanje upisnog materijala

Primalac: JR Trezor KS – Univerzitet u Sarajevu - rektorat

Račun primaoca: 1411965320008475

Vrsta prihoda:722631

Općina: 077

Budžetska organizacija: 3502001

Poziv na broj:0000000035

Cijena: 1 KM

 

2. Školarina (dozvoljeno plaćanje u tri rate)

Svrha doznake: Školarina- III ciklus – doktorski studij

Primalac: JR Trezor KS – Muzička akademija u Sarajevu

Račun primaoca: 1411965320008475

Vrsta prihoda:722631

Općina: 077

Budžetska organizacija:3502019

Poziv na broj:0000000030

 

Sarajevo, 22. 02. 2021. godine                                STUDENTSKA SLUŽBA

FESTIVALI

Pod okriljem Koncertne sezone realiziraju se i festivali Majske Muzičke Svečanosti, Sonemus Fest, Sarajevo International Guitar Festival. Majske Muzičke Svečanosti Sarajevo International Guitar Festival Sonemus Fest

KONCERTI

Kroz različite forme koncerata (koncerti ansambala, cjelovečernji recitali, koncerti mješovitog karaktera) prezentiraju se svi Odsjeci akademije, te njena bogata umjetnička i koncertna aktivnost. Koncertna sezona