II CIKLUS STUDIJA: RASPORED NASTAVE ZA GLAVNI PREDMET A i B

II CIKLUS STUDIJA: RASPORED NASTAVE ZA GLAVNI PREDMET A i B

Odsjek muzička teorija i pedagogija

 

Metodika muzičke nastave  - petak od 10:30 do 12:00, soba 15

1.            Ariana Piknjač – A

2.            Selma Zukić – A

3.            Irena Rajić – A

4.            Nermin Rizvić – A

5.            Marija Grubišić – B

6.            Ajli Handan – B

2. novembar

16. novembar

30. novembar

14. decembar

28. decembar

Harmonija - petak od 13:30 do 15:00, soba 15

1.            Irena Karamehmedović – A

2.            Irhad Ćeso – A

3.            Selma Nukić – A

4.            Alma Šuman – B

16. novembar

30. novembar

14. decembar

28. decembar

Muzički oblici i stilovi - petak od 12:00 do 13:30, soba 15

1.            Alma Džehverović – A

2.            Ariana Piknjač – B

3.            Selma Zukić – B

4.            Nermin Rizvić – B

5.            Irena Karamehmedović – B 

6.            Irhad Ćeso – B

7.            Brigita Baćak – B

2. novembar

16. novembar

30. novembar

14. decembar

28. decembar

Solfeggio - petak od 14:45 do 16:45 soba 9

1.            Alma Šuman – A

2.            Marija Grubišić – A

3.            Ajli Handan – A

4.            Brigita Baćak – A

5.            Irena Rajić – B

6.            Alma Džehverović – B

7.           Selma Nukić – B

9. novembar

23. novembar

07. decembar

21. decembar

 

Metodologija pisanog rada kod prof. Fatime Hadžić (Termin predavanja: petak od 13:00 do 14:30, soba 10)

2. novembar

23. novembar

7. decembar

 

FESTIVALI

Pod okriljem Koncertne sezone realiziraju se i festivali Majske Muzičke Svečanosti, Sonemus Fest, Sarajevo International Guitar Festival. Majske Muzičke Svečanosti Sarajevo International Guitar Festival Sonemus Fest

KONCERTI

Kroz različite forme koncerata (koncerti ansambala, cjelovečernji recitali, koncerti mješovitog karaktera) prezentiraju se svi Odsjeci akademije, te njena bogata umjetnička i koncertna aktivnost. Koncertna sezona