II CIKLUS STUDIJA - ISPITNI ROKOVI ZA STUDENTE KOJI SU PRVI PUT UPISANI NA II CIKLUS STUDIJA ŠK. 2019/2020 GODINE

 

ISPITNI ROKOVI ZA STUDENTE KOJI SU PRVI PUT UPISANI NA II CIKLUS STUDIJA ŠK. 2019/2020 GODINE


PRIJAVA ISPITA PREKO ISSS-a
(Januarsko-februarski rok šk. 2019/2020)

 

Studenti će moći prijaviti ispite preko ISSS-a

I rok: od 29.01.2020. do 03.02.2020. god

II rok: od 10.02.2020 do 15.02.2020 god.

 

NAPOMENA:
Nakon navedenog roka, studenti neće moći prijaviti.

ISPITI SE PRIJAVLJUJU PREKO ISSS.BA APLIKACIJE. SVAKI STUDENT PREKO SVOG KORISNIČKOG IMENA UĐE U SVOJ PROFIL, TE U ODJELJKU ISPITI/PRIJAVA ISPITA IZABERE ONE ISPITE KOJE ŽELI POLAGATI.


• IZBORNI PREDMETI SU U OBAVEZI, PRIJE NEGO ŠTO PRIJAVITE ISPITE ODABRATI U ODJELJKU STUDIJ/IZBORNI PREDMET, IZBORNI PREDMET KOJI POHAĐATE I ONDA U ODJELJKU PRIJAVA ISPITA PRIJAVITI ISPIT.
• UKOLIKO U ODJELJKU IZBORNI PREDMET NEDOSTAJE IZBORNI PREDMET, MOLIMO STUDENTE DA NIŠTA NE POTVRĐUJU, NEGO DA SE JAVE U STUDENTSKU SLUŽBU.


MOLIMO STUDENTE DA PAZE PRILIKOM ODABIRA I PRIJAVE IZBORNIH PREDMETA.


• MOLIMO STUDENTE DA PRIJAVLJUJU ISPITE SAMO KOD JEDNOG PROFESORA KOD KOJEG I POLAŽU, AKO SE STUDENTIMA NA POJEDINIM PREDMETIMA POJAVLJUJE VIŠE OPCIJA (NPR. KLAVIR KOD VIŠE PROFESORA) ILI GLAVNI PREDMET.

 

• U KOLIKO NEDOSTAJE BILO KOJI OD ISPITA ILI IZBORNIH PREDMETA, MOLIMO STUDENTE DA SE ODMAH JAVE U STUDENTSKU SLUŽBU.

 

STUDENTI KOJI OBNAVLJAJU GODINU ILI IMAJU APSOLVENTSKI STAŽ NEĆE IMATI MOGUĆNOSTI DA PRIJAVLJUJU ISPITE PREKO ISSS SISTEMA. STUDENTI SU U OBAVEZI POPUNITI PRIJAVU KOJA SE NALAZI NA PULTU KOD BIBLIOTEKE ILI POPUNITI ON-LINE PRIJAVU I ISPTINTATI JE, TE SA PRIJAVOM I INDEKSOM MOGU PRISTUPITI ISPITU.

 

ON-LINE PRIJAVA NALAZI SE NA LINKU: http://eprijava.unsa.ba/index/prijavaispita
 

FESTIVALI

Pod okriljem Koncertne sezone realiziraju se i festivali Majske Muzičke Svečanosti, Sonemus Fest, Sarajevo International Guitar Festival. Majske Muzičke Svečanosti Sarajevo International Guitar Festival Sonemus Fest

KONCERTI

Kroz različite forme koncerata (koncerti ansambala, cjelovečernji recitali, koncerti mješovitog karaktera) prezentiraju se svi Odsjeci akademije, te njena bogata umjetnička i koncertna aktivnost. Koncertna sezona