Conservatorio Superior de Música de Vigo objavio je poziv za mobilnost nastavnog osoblja Univerziteta u Sarajevu – Muzičke akademije u 2022/2023. školskoj godini

Conservatorio Superior de Música de Vigo objavio je poziv za mobilnost nastavnog osoblja Univerziteta u Sarajevu – Muzičke akademije u 2022/2023. školskoj godini.

Dostupno je do 5 stipendija za mobilnost nastavnog osoblja (5 radnih dana i 2 dana putovanja) u ljetnom semestru 2022/2023. godine.

Prijave osoblja podnose se emailom na adresu international@mas.unsa.ba s naznakom Prijava na Erasmus+ mobilnost/Vigo. Selekciju kandidata provodi institucija domaćin.

Rok za prijavu je 11. decembar 2022. 23.59 h.

 

Potrebna dokumentacija za osoblje:

Erasmus+ mobility agreement (word dokument, s elektronskim potpisom)

CV

Sken pasoša

Izjava o mobilnosti

Nominacijsko pismo (nepotpisano)

Formulari su dostupni na linku: https://drive.google.com/drive/folders/1VpHnnRHoOkTzRt2qDZyP_KwiTn-valTe?usp=share_link

FESTIVALI

Pod okriljem Koncertne sezone realiziraju se i festivali Majske Muzičke Svečanosti, Sonemus Fest, Sarajevo International Guitar Festival. Majske Muzičke Svečanosti Sarajevo International Guitar Festival Sonemus Fest

KONCERTI

Kroz različite forme koncerata (koncerti ansambala, cjelovečernji recitali, koncerti mješovitog karaktera) prezentiraju se svi Odsjeci akademije, te njena bogata umjetnička i koncertna aktivnost. Koncertna sezona