Gudački orkestar

Gudački orkestar Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu djeluje pri Odsjeku za gudačke instrumente i gitaru od 2000. godine. Inicijatori formiranja orkestra su tadašnji dekan i profesor violine Faruk Sijarić te profesor violončela Yevgeny Xaviereff. Već sedmu godinu zaredom umjetničko vodstvo preuzima docentica Belma Alić. Ansambl čine sadašnji i bivši studenti Gudačkog odsjeka prvog i drugog ciklusa studija koji imaju izrazit afinitet prema kamernom muziciranju.


Muzički izražaj Orkestra okrenut je ka odabiru nekih od krucijalnih ostvarenja pisanih za gudački ansambl, a koja se referiraju na stilske epohe baroka, klasike, romantizma, te 20. stoljeća. Tako je gudački orkestar Muzičke akademije premijerno u BiH izveo desetak kompozicija savremenog repertoara. Poseban akcent Orkestar daje izvedbama djela bosanskohercegovačkih kompozitora. Pokrivajući širok dijapazon stilskih epoha uz kontinuirano nastojanje da se publici pruži kompletan umjetnički doživljaj  u vidu kvalitetnog programa i vrhunske interpretacije, Gudački orkestar izrastao je u jedan od najperspektivnijih ansambala u Bosni i Heregovini čije djelovanje karakterizira zavidna umjetnička razina. Tome je dokaz i činjenica da je Gudački orkestar nositelj orkestarskih programa muzičkih festivala od presudne važnosti za muzički život Sarajeva, poput Majskih Muzičkih Svečanosti, Sarajevo Chamber Music Festivala, ali i niza koncertnih aktivnosti u okviru Koncertne sezone koju organizira Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu. Pored Sarajeva, Orkestar je ostvario zapažene nastupe i u ostalim muzičkim centrima BiH (Banja Luka, Zenica, Tuzla), kao i zemljama regiona.

Obilježen jubilej - 20 godina Muzikološkog društva FBiH (26. 1. 2018.)

Galerija: 

FESTIVALI

Muzička akademija u Sarajevu u godini 2015-oj slavi 60 godina rada i postojanja. Program proslave je dosta obiman, počeo je u oktobru 2014. i trajat će do prve polovine 2016. godine. Majske Muzičke Svečanosti Sarajevo Chamber Music Festival/Institute

KONCERTI

Muzička akademija u Sarajevu u godini 2015-oj slavi 60 godina rada i postojanja. Program proslave je dosta obiman, počeo je u oktobru 2014. i trajat će do prve polovine 2016. godine. Koncertna sezona 2016. / 2017.