Uspješno završen Projekat Academy on Tour "3/3"

Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu u saradnji sa Koncertnom sezonom 2018/2019, od 3. do 6. decembra 2018. godine, učestvovala je u projektu pod nazivom Academy on Tour „3/3“, u sklopu kojeg su profesori, asistenti i studenti Akademije obišli ustanove Osnovnu muzičku školu Mladen Pozajić (3. decembar), Osnovnu muzičku školu Ilidža (6. decembar), te Srednju muzičku školu Sarajevo (5. decembar). Projekat je podrazumjevao održavanje tri cjelovečernja koncerta studenata Akademije, na kojima su nastupili studenti: Maira Isaković (violina), Asmir Hamzić (harmonika), Azmir Halilović (harmonika), Danijel Lovrić (harmonika), Marko Palameta (klavir), Azra Haskić (gitara), Jasmin Avdagić (doboš), Luka Pavlić (doboš), Roko Radunić (doboš), Marijana Čutura (flauta), Ariana Piknjač (flauta), Petra Tokić (flauta), Sonja Međugorac (flauta), Kristina Lazić (klavir), Selma Hrenovica (violončelo), Ivan Perković (klavir), Marko Markanović (gitara), Amila Rančić (klavir), Emina Ćatović (violončelo), Sanjin Salčin (klarinet), Nejla Komar (violončelo), Amna Hujić (violina), Nadir Hošić (klavir). Pored cjelovečernjih koncerata studenata održane su i masterclass radionice, koje su za đake škola održali renomirani profesori i asistenti Akademije prof. Belma Šarančić-Nahodović (harmonika), prof. Višnja Bakalar (klavir), prof. Belma Alić (violončelo), prof. Nihad Krečo (klavir), prof. YeonJu Jeong (violina), prof. Dragan Opančić (klavir), ass. Mirna Mlikota-Dizdarević (flauta), ass. Branko Mlikota (klarinet) i ass. Admir Kustura (solfeggio). Projektom „3/3“ ostvaren je glavni cilj, širenje edukativnih i umjetničkih vrijednosti, te promoviranje rada Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu u navedenim muzičkim školama. Ovom prilikom zahvaljujemo se direktorima i nastavnicima škola, na toplom dočeku i gostoprimstvu, te se iskreno nadamo i budućoj saradnji naših ustanova!

Adresa dogadjaja: 
Osnovna muzička škola Mladen Pozajić; Osnovna muzička škola Ilidža; Srednja muzička škola Sarajevo
Galerija: 

FESTIVALI

Pod okriljem Koncertne sezone realiziraju se i festivali Majske Muzičke Svečanosti, Sonemus Fest, Sarajevo International Guitar Festival. Majske Muzičke Svečanosti Sarajevo International Guitar Festival Sonemus Fest

KONCERTI

Kroz različite forme koncerata (koncerti ansambala, cjelovečernji recitali, koncerti mješovitog karaktera) prezentiraju se svi Odsjeci akademije, te njena bogata umjetnička i koncertna aktivnost. Koncertna sezona