Studenti Odsjeka za gudačke instrumente i gitaru učestvovali u projektu "Dijaspora za rad (D4D)"

Studenti Odsjeka za gudačke instrumente i gitaru su u zimskom semestru 2018./2019. akademske godine učestvovali u projektu "Dijaspora za rad (D4D)" kojeg organizuju Vlada Švicarske i Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice, u partnerstvu sa UNDP BiH i IOM. Projekat D4D zapravo uključuje rad studenata sa umjetnicima koji su porijeklom iz BiH, a trenutno žive i rade u inostranstvu. 
U periodu od 22. 10. 2018. do 3. 11. 2018. studenti violine i kamerne muzike su imali priliku raditi sa prof. Renatom Kamhijem. Studenti su pokazali entuzijazam, interesovanje za rad, uvažili su nove ideje i savjete prof. Kamhija te su po završetku seminara svi zaista pokazali napredak.
Sanel Redžić, renomirani gitarist držao je seminar studentima gitare od 21. 12. do 29. 12. 2018. godine. Studenti su imali priliku učiti ne samo o gitarističkom repertoaru već i o radu na transkripcijama kompozicija koje nisu originalno napisane za gitaru. Studenti violine, gitare i kamerne muzike su imali priliku prezentovati svoj napredak tako što su učestvovali na završnom koncertu.

 

Galerija: 

FESTIVALI

Pod okriljem Koncertne sezone realiziraju se i festivali Majske Muzičke Svečanosti, Sonemus Fest, Sarajevo International Guitar Festival. Majske Muzičke Svečanosti Sarajevo International Guitar Festival Sonemus Fest

KONCERTI

Kroz različite forme koncerata (koncerti ansambala, cjelovečernji recitali, koncerti mješovitog karaktera) prezentiraju se svi Odsjeci akademije, te njena bogata umjetnička i koncertna aktivnost. Koncertna sezona