Stručna edukacija nastavnika muzičke kulture (28.6.2017.)

Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu i Centar za muzičku edukaciju Muzičke akademije organizovali su stručnu edukaciju nastavnika muzičke kulture osnovnih općeobrazovnih škola, gimnazija i specijalnih škola iz Kantona Sarajevo. Stručna edukacija održana je u srijedu 28. 6. 2017. godine od 9.00 do 14.00 sati na Muzičkoj akademiji u Sarajevu sa sljedećim temama:

- Kako ostvariti ciljeve i zadatke u segmentu slušanja muzike u nastavi muzičke/glazbene kulture, doc. dr. Valida Akšamija; 

- Primjena multimedije u segmentu slušanja muzike u nastavi muzičke/glazbene kulture, doc. dr. Valida Akšamija; 

- Stručni i psihološki pristup horskim ansamblima, red. prof. spec. Rešad Arnautović; 

- Osnovi horskog dirigovanja-Manuelno tehnička rješenja ritmičkih fenomena, red. prof. spec. Rešad Arnautović.

Adresa dogadjaja: 
Muzička akademija u Sarajevu
Galerija: 

FESTIVALI

Pod okriljem Koncertne sezone realiziraju se i festivali Majske Muzičke Svečanosti, Sonemus Fest, Sarajevo Interantional Guitar Festival te Sarajevo Chamber Music Festival. Majske Muzička Svečanosti Sarajevo Chamber Music Festival/Institute

KONCERTI

Kroz različite forme koncerata (koncerti ansambala, cjelovečernji recitali, koncerti mješovitog karaktera) prezentiraju se svi Odsjeci akademije, te njena bogata umjetnička i koncertna aktivnost. Koncertna sezona