Realizacija projekta Muzički kamp za mlade virtuoze

Centar za muzičku edukaciju Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu (CME) započeo je realizaciju projekta Muzički kamp za mlade virtuoze. Voditelji projekta su prof. mr. YeonJu Jeong, MAS, mr. Fuad Šetić, MAS, CME i Univerzitet u Sarajevu – Odjel za umjetnost, umjetničkoistraživački rad, kulturu i sport. Realizira se u suradnji s osnovnim muzičkim/glazbenim školama BiH (OM/GŠ) i srednjim muzičkim/glazbenim školama BiH (SM/GŠ).

Svjedoci smo da su muzička umjetnost i edukacija vrlo često na margini kulturnih i društvenih dešavanja u Bosni i Hercegovini. Rijetke su prilike u kojima se mladim, talentiranim umjetnicima i istaknutim pedagozima i nastavnicima nudi prostor u Bosni i Hercegovini za prezentiranje stečenih znanja i umijeća, kao i za unapređenje istih van formalnih oblika obrazovanja i djelovanja. Stoga se projekti koji promoviraju muzičku umjetnost i edukaciju, kao i talentirane mlade umjetnice i umjetnike čini izuzetno značajnim ne samo u okvirima užeg stručnog, već i u širem obrazovnom, odgojnom i društvenom kontekstu na korist i zadovoljstvo cjelokupnog bosanskohercegovačkog društva.

Cilj projekta je skupnim muziciranjem učenica i učenika bosanskohercegovačkih osnovnih i srednjih muzičkih/glazbenih škola i studentica i studenata Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu, u suradnji s nastavnicima/cama gudačkih instrumenata, zajedničkim angažmanom skrenuti pažnju javnosti na mlade bosanskohercegovačke talentirane umjetnice i umjetnike. Kruna projekta je realizacija koncerta u okviru Dana umjetnosti Univerziteta u Sarajevu, čija je realizacija planirana u mjesecu maju 2022. godine. Članovi orkestra će biti učenici/ce gudačkog odsjeka, Smjer violina, osnovnih i srednjih muzičkih/glazbenih škola BiH, studenti/ce Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu, te po potrebi nastavnici/ce gudačkih instrumenata OM/GŠ, SM/GŠ i MAS. Solisti će prema procjeni stručnog međunarodnog žirija biti učenici/ce osnovne muzičke/glazbene škole, srednje muzičke/glazbene škole i studenti/ce Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu.

 

Zadaci i ishodi projekta se definiraju kroz više aspekata:

– promocija talentiranih učenika/ca, studenata/tica i nastavnika/ca bosanskohercegovačkih osnovnih i srednjih muzičkih/glazbenih škola i Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu,

– afirmacija suradnje muzičkih obrazovnih institucija na području cijele Bosne i Hercegovine,

– sviranje u gudačkom orkestru s vršnjacima iz cijele Bosne i Hercegovine,

– stimulirati i unaprijediti socijalne dimenzije muzike,

– razvijanje muzičkog ukusa učesnika i publike – uži i širi društveni kontekst,

– osnaživanje suradnje među nastavnicima/cama i učenicima/cama gudačkih instrumenata u Bosni i Hercegovini,

– poticanje kolaborativnog učenja,

– sticanje pozitivnog dojma o skupnom muziciranju i timskom radu,

– realizacija cjeloživotnog učenja u muzici.

 

U okviru početnih aktivnosti planirana je realizacija masterclassa za učenike/ce i nastavnike/ce violine u osnovnim i srednjim muzičkim/glazbenim školama u Bosni i Hercegovini. U mjesecu decembru realiziran je masterclass u Osnovnoj muzičkoj školi Tuzla i Srednjoj muzičkoj školi Čestmir Mirko Dušek, Tuzla (27. i 28. 12. 2021), Osnovnoj muzičkoj školi Zenica i Srednjoj muzičkoj školi Zenica (30. 12. 2021). Masterclass su vodile prof. mr. YeonJu Jeong, MAS i viša ass. mr. Lorena Milina, MAS.

Adresa dogadjaja: 
Tuzla i Zenica
Galerija: 

FESTIVALI

Pod okriljem Koncertne sezone realiziraju se i festivali Majske Muzičke Svečanosti, Sonemus Fest, Sarajevo International Guitar Festival. Majske Muzičke Svečanosti Sarajevo International Guitar Festival Sonemus Fest

KONCERTI

Kroz različite forme koncerata (koncerti ansambala, cjelovečernji recitali, koncerti mješovitog karaktera) prezentiraju se svi Odsjeci akademije, te njena bogata umjetnička i koncertna aktivnost. Koncertna sezona