Prva i treća nagrada na 22. Međunarodnom takmičenju mladih pijanista u Šapcu (1. - 4. 3. 2018.)

Na 22. Međunarodnom takmičenju mladih pijanista održanom u Šapcu, u periodu od 1. do 4. marta 2018. učestvovala su dva studenta II godine Muzičke akademije u Sarajevu, i to Nadir Hošić (klasa prof. Dragan Opančić) i Amila Rančić (klasa prof. Višnja Bakalar). Nadir Hošić je u VI kategoriji osvoji prvu nagradu, a Amila Rančić u istoj kategoriji osvojila je treću nagradu.

Adresa dogadjaja: 
Muzička škola “Mihailo Vukdragović”, Šabac
Galerija: 

FESTIVALI

Pod okriljem Koncertne sezone realiziraju se i festivali Majske Muzičke Svečanosti, Sonemus Fest, Sarajevo Interantional Guitar Festival te Sarajevo Chamber Music Festival. Majske Muzička Svečanosti Sarajevo Chamber Music Festival/Institute

KONCERTI

Kroz različite forme koncerata (koncerti ansambala, cjelovečernji recitali, koncerti mješovitog karaktera) prezentiraju se svi Odsjeci akademije, te njena bogata umjetnička i koncertna aktivnost. Koncertna sezona