Promocija studentskog časopisa Modus Musicus 7 & 8 (30. 10. 2019.)

Promocija studentskog časopisa Modus Musicus 7 & 8 (30. 10. 2019.)

 

Asocijacija studenata Muzičke akademije u Sarajevu vas poziva na svečanu promociju novog, dvostrukog izdanja studentskog časopisa Modus Musicus 7 & 8!

 

Promocija će se održati u srijedu, 30. 10. 2019., u 18.00 sati u Sali Srednje muzičke škole Sarajevo.

Svečano otvorenje događaja bit će upriličeno izvedbom „La Vallée de Cloches" iz ciklusa "Miroirs" francuskog kompozitora Mauricea Ravela (Izvodi: Mirza Gološ, klavir, klasa: prof. Nihad Krečo).

Novo izdanje časopisa donosi šarolik opus studentskih radova iz oblasti kulture i umjetnosti. Ukupno šesnaest članaka objavljenih u ovom dvobroju produkt su studentskih razmišljanja i zanimanja za njima bliske naučne ili umjetničke grane iz oblasti muzike koje su klasificirane unutar različitih rubrika, i to: muzikologija, etnomuzikologija, muzička teorija te muzička publicistika. Osim toga, izdanje donosi informacije o Asocijaciji studenata Muzičke akademije u Sarajevu u akademskoj 2018./2019. godini, kao i pregled koncertne aktivnosti Muzičke akademije u Sarajevu tokom protekle dvije godine.

Modus Musicus kao koncept pruža prostor za iskazivanje različitih ideja i pogleda na muziku svim studentima, bez obzira na njihovo usmjerenje i djelovanje na području muzičke prakse i teorije, što za konačni cilj ima poboljšanje studentskog standarda i prakse, proširenje domena unutar kojeg mogu djelovati, ali i održati kvalitativni i kvantitativni kontinuitet svog rada.


Na promociji govore:

prof. dr. Senad Kazić, dekan Muzičke akademije u Sarajevu
prof. dr. Lana Paćuka, muzikologinja
Aida Adžović, urednica
Rijad Kaniža, urednik

Adresa dogadjaja: 
Sala Srednje muzičke škole Sarajevo
Galerija: 

FESTIVALI

Pod okriljem Koncertne sezone realiziraju se i festivali Majske Muzičke Svečanosti, Sonemus Fest, Sarajevo International Guitar Festival. Majske Muzičke Svečanosti Sarajevo International Guitar Festival Sonemus Fest

KONCERTI

Kroz različite forme koncerata (koncerti ansambala, cjelovečernji recitali, koncerti mješovitog karaktera) prezentiraju se svi Odsjeci akademije, te njena bogata umjetnička i koncertna aktivnost. Koncertna sezona