Profesori, saradnici i studenti Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu učestvovali na manifestaciji Dani Muzičke akademije u Puli (27. 3. – 30. 3. 2019.)

Profesori, saradnici i studenti Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu učestvovali su na manifestaciji Dani Muzičke akademije u Puli, održanim u periodu 27.3. - 30. 3. 2019.godine. Manifestacija koja se održava svake godine, protekla je i u znaku obilježavanja 25. godina postojanja Odsjeka za harmoniku.

Profesori MAS održali su predavanja u svečanim dvoranama Univerziteta Jurja Dobrila. Prof. dr. Senad Kazić je održao predavanje i predstavljanje knjige Muzička improvizacija u edukaciji: historija i praksa, prof. dr. Tamara Karača Beljak je održala predavanje na temu Pogled na zvučne krajolike i etnomuzikologiju Bosne i Hercegovine, prof. dr. Valida Akšamija Tvrtković na temu Savremeni izazovi u muzičkom obrazovanju i odgoju a prof. dr. Belma Šarančić Nahodović na temu Alexander tehnika u akordeonizmu. Pored navedenih predavanja, prof. Belma Šarančić Nahodović je održala i masterclass sa studentima smjera za harmoniku Muzičke akademije u Puli.

Cjelovečernjim koncertom održanim 30. 3. 2019. u dvorani Istarskog narodnog kazališta predstavili su se saradnici i studenti MAS. Reprezentativni program izveli su asistenti Mirna Mlikota i Branko Mlikota te studenti Roko Radunić, Filip Soldat, Emina Ćatović, Dolores Bratić, Emina Džanović, Mirzeta Bašić, Marko Stojanović, Azmir Halilović, Danijel Lovrić i Asmir Hamzić.

Adresa dogadjaja: 
Muzička akademija u Puli

FESTIVALI

Pod okriljem Koncertne sezone realiziraju se i festivali Majske Muzičke Svečanosti, Sonemus Fest, Sarajevo International Guitar Festival. Majske Muzičke Svečanosti Sarajevo International Guitar Festival Sonemus Fest

KONCERTI

Kroz različite forme koncerata (koncerti ansambala, cjelovečernji recitali, koncerti mješovitog karaktera) prezentiraju se svi Odsjeci akademije, te njena bogata umjetnička i koncertna aktivnost. Koncertna sezona