Prijem i svečana dodjela indeksa za studente prve godine prvog ciklusa studija (12.10.2017.)

Dana, 12. 10. 2017. u prostorijama Muzičke akademije u Sarajevu upriličen je prijem i svečana dodjela indeksa za studente prve godine prvog ciklusa studija. 

Tom prilikom studente je pozdravio i poželio im srdačnu dobrodošlicu dekan Muzičke akademije prof. dr. Senad Kazić, te prodekanesa za nastavu prof. dr. Tamara Karača Beljak.

Brucošima su se obratili i student-prodekan Fuad Šetić, kao i Lamija Hasković, predsjednica Asocijacije studenata Muzičke akademije. Pozvali su studente da budu aktivni kreatori, a ne nijemi promatrači, u projektima i događajima u kojima učestvuje i koje organizira Asocijacija studenata. 

 

 

 

Adresa dogadjaja: 
Muzička akademija u Sarajevu
Galerija: 

FESTIVALI

Pod okriljem Koncertne sezone realiziraju se i festivali Majske Muzičke Svečanosti, Sonemus Fest, Sarajevo Interantional Guitar Festival te Sarajevo Chamber Music Festival. Majske Muzička Svečanosti Sarajevo Chamber Music Festival/Institute

KONCERTI

Kroz različite forme koncerata (koncerti ansambala, cjelovečernji recitali, koncerti mješovitog karaktera) prezentiraju se svi Odsjeci akademije, te njena bogata umjetnička i koncertna aktivnost. Koncertna sezona