Predavanje van. prof. dr. Milena Petrović (5.5.2017.)

Muzička akademija u Sarajevu i Centar za muzičku edukaciju Muzičke akademije organiziraju PREDAVANJE u petak 5. 5. 2017. godine u 11.00 sati, sala br. 10

Teme: 

1. Tekstovi dječijih pjesama iz programa muzičkog obrazovanja iz perspektive državnih zakona;

2. Slobodne asocijacije muzičara na verbalno zadate muzičke pojmove.

Predavač: van. prof. dr. Milena Petrović, Fakultet Muzičke umetnosti Beograd 

Galerija: Predavanje van. prof. dr. Milena Petrović (5.5.2017.)

Adresa dogadjaja: 
Muzička akademija u Sarajevu

FESTIVALI

Pod okriljem Koncertne sezone realiziraju se i festivali Majske Muzičke Svečanosti, Sonemus Fest, Sarajevo Interantional Guitar Festival te Sarajevo Chamber Music Festival. Majske Muzička Svečanosti Sarajevo Chamber Music Festival/Institute

KONCERTI

Kroz različite forme koncerata (koncerti ansambala, cjelovečernji recitali, koncerti mješovitog karaktera) prezentiraju se svi Odsjeci akademije, te njena bogata umjetnička i koncertna aktivnost. Koncertna sezona