Predavanje prof. mr. Bojana Hadžihalilovića Greetings from Sarajevo 1993. u novom izdanju Kreativne radionice Podijelimo znanje 2019/20 – Iz druge perspektive

Odsjek za muzičku teoriju i pedagogiju u suradnji s Centrom za muzičku edukaciju organizira novo izdanje Kreativne radionice Podijelimo znanje 2019/20 – Iz druge perspektive, u sklopu kojeg će se 27. 11. 2019. u 12.00 sati u prostoru Galerije 11/07/95 studentima Muzičke akademije predstaviti prof. mr. Bojan Hadžihalilović predavanjem Greetings from Sarajevo 1993.

Kreativna radionica Podijelimo znanje – Iz druge perspektive dio je projekta „Razvoj kompetencija studenata muzike i realizacija sistema cjeloživotnog učenja u muzičkom obrazovanju kroz Ciklus kreativnih radionica Podijelimo znanje 2019/2020“ kojeg realizira Odsjek za muzičku teoriju i pedagogiju Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu (MAS) u suradnji s Centrom za muzičku edukaciju MAS i uz podršku Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo. Kroz suradnju s profiliranim umjetnicima i naučnicima s drugih srodnih institucija – akademija umjetnosti, fakulteta, instituta za umjetničko/naučno istraživanje, umjetničkih galerija, medijskih i izdavačkih kuća – Radionica studentima MAS želi obezbjediti kreativno okruženje za prepoznavanje i produbljivanje njihovih ideja i interesovanja izvan akademskim programom zadatog prostora, potaknuti ih na kreativno i kritičko mišljenje o/iz pozicija umjetnika, teoretičara umjetnosti i pedagoga u društvu, kao onih koji ukazuju na nužne promjene, iniciraju ih i ulažu u njihovu realizaciju i pritom brižljivo čuvaju općeljudske vrijednosti na kojima društvo počiva, prenoseći ih svojim djelovanjem novim generacijama.

Prof. mr. Bojan Hadžihalilović je diplomirao 1989. godine na Odsjeku grafički dizajn kod profesora Mladena Kolobarića i magistrirao 2003. kod profesora Stane Bernika. Prije 20 godina bio je jedan od osnivača dizajnerskog studija Design TRIO Sarajevo (zajedno sa Dalidom Hadžihalilović i Lejlom Mulabegović Hatt). U početku se studio bavio dizajnom omota za ploče, News magazina, pozorišnih i filmskih plakata, knjiga... Iza rata formiraju agenciju Fabrika u Sarajevu koja se bavi dizajnom, kompjuterskom grafikom, TV animacijom, produkcijom TV spotova i marketing komunikacijama. Radovi grupe Trio i Fabrike su publikovani u magazinima: Graphis, Print, How, Step inside Design, Life, Newsweek, The Face, Creative Review, Art Press, Print, Flash Art, kao i publikacijama Anatomy of Design, Innovative Promotions at Work, The Design of Dissent, Graphic Agitation II, Evil doesn't live Here, Political posters in Central and Eastern Europe 45-95, Bound les Borders. Predaje na Odsjeku za grafički dizajn Akademije likovnih umjetnosti, Arhitektonskom fakultetu i Akademiji scenskih umjetnosti u Sarajevu.

Stalna postavka izložbe Greetings from Sarajevo 1993 nalazi se u Galeriji 11/07/95, prvoj memorijalnoj galeriji-muzeju u Bosni i Hercegovini. Kroz širok opseg multimedijalnih sadržaja – fotografija, mapa, zvučnih i vizuelnih materijala, Galerija-muzej posjetiteljima kroz stalnu postavku nudi dokumentarnu i umjetničku interpretaciju događaja koji su se odigrali tokom jula 1995. godine u Srebrenici. (...) S druge strane, kroz obrazovne programe i povremene tematske izložbe, Galerija stavlja naglasak na aktuelne događaje u svijetu, ali i na historijsku prošlost nekadašnje zajedničke države Jugoslavije. (...) Konceptom preplitanja muzejske i galerijske forme, kao i vremenskih odrednica prošlosti i budućnosti, zatim kroz forme umjetničkog i dokumentarnog postupka, pokušava da se suprostavi homogenim i rigidno ideološkim interpretacijama. (...) Glavna svrha ovog muzeja galerije jeste da bude snažan, čujan i odlučan glas protiv svih oblika nasilja u svijetu, jer Srebrenica je simbol ne samo rata u Bosni i Hercegovini nego i univerzalni simbol patnje nedužnih civila i ravnodušnosti drugih. Osnivač Galerije 11/07/95 je fotograf Tarik Samarah. (galerija110795.com)

 

 

Adresa dogadjaja: 
Galerija 11/07/95, Sarajevo
Galerija: 

FESTIVALI

Pod okriljem Koncertne sezone realiziraju se i festivali Majske Muzičke Svečanosti, Sonemus Fest, Sarajevo International Guitar Festival. Majske Muzičke Svečanosti Sarajevo International Guitar Festival Sonemus Fest

KONCERTI

Kroz različite forme koncerata (koncerti ansambala, cjelovečernji recitali, koncerti mješovitog karaktera) prezentiraju se svi Odsjeci akademije, te njena bogata umjetnička i koncertna aktivnost. Koncertna sezona