Predavanje mr. Damira Šagolja Kompozicija, principi i dekonstrukcija u novom izdanju Kreativne radionice Podijelimo znanje 2019/20 – Iz druge perspektive (27. 2. 2020.)

Predavanje mr. Damira Šagolja Kompozicija, principi i dekonstrukcija u novom izdanju Kreativne radionice Podijelimo znanje 2019/20 – Iz druge perspektive

 

Odsjek za muzičku teoriju i pedagogiju u suradnji s Centrom za muzičku edukaciju organizira novo izdanje Kreativne radionice Podijelimo znanje 2019/20 – Iz druge perspektive, u sklopu kojeg će se 27. 02. 2020. u 11.00 sati u Maloj sali Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu, studentima Muzičke akademije predstaviti mr. Damir Šagolj sa predavanjem Kompozicija, principi i dekonstrukcija.

Kreativna radionica Podijelimo znanje – Iz druge perspektive dio je projekta „Razvoj kompetencija studenata muzike i realizacija sistema cjeloživotnog učenja u muzičkom obrazovanju kroz Ciklus kreativnih radionica Podijelimo znanje 2019/2020“ kojeg realizira Odsjek za muzičku teoriju i pedagogiju Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu (MAS) u suradnji s Centrom za muzičku edukaciju MAS i uz podršku Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo. Kroz suradnju s profiliranim umjetnicima i naučnicima s drugih srodnih institucija – akademija umjetnosti, fakulteta, instituta za umjetničko/naučno istraživanje, umjetničkih galerija, medijskih i izdavačkih kuća – Radionica studentima MAS želi obezbijediti kreativno okruženje za prepoznavanje i produbljivanje njihovih ideja i interesovanja izvan akademskim programom zadatog prostora, potaknuti ih na kreativno i kritičko mišljenje o/iz pozicija umjetnika, teoretičara umjetnosti i pedagoga u društvu, kao onih koji ukazuju na nužne promjene, iniciraju ih i ulažu u njihovu realizaciju i pritom brižljivo čuvaju općeljudske vrijednosti na kojima društvo počiva, prenoseći ih svojim djelovanjem novim generacijama.

Damir Šagolj (Sarajevo, 1971) je bosanskohercegovački fotograf, novinar i predavač. Završio je studij elektrotehnike u Moskvi i Sarajevu. Međutim, rat u BiH i sveobuhvatna ratna razaranja značajno su utjecali na promjenu Damirove profesionalne karijere. Od 1992. godine pa sve do kraja četverogodišnjeg rata u Sarajevu je bio pripadnik Armije Bosne i Hercegovine. Godine 1996. kratko se pridružio pariškoj novinskoj agenciji SIPA, a zatim kao fotoreporter dopisnik iz BiH i novinskoj agenciji Reuters. U naredne dvadesetičetiri godine putovao je svijetom, te izvještavao o glavnim svjetskim događajima – uglavnom o sukobima, građanskim i drugim nemirima i prirodnim katastrofama, ali i o savremenim temama, sportu i drugim događajima. Živio je u Rusiji, Tajlandu, Kini, a godine je proveo i na Bliskom istoku. Za Reuters je pokrivao široko područje Jugoistočne Azije i Kine, te je vodio brojne velike projekte Agencije uključujući ratove u Afganistanu i Iraku, krizu u Iranu, potres u Japanu, cunami i nuklearnu katastrofu, građanske sukobe na Tajlandu, izlazak Myanmara iz vojne diktature, krizu u Sjevernoj Koreji, rat protiv droge koji se vodio na Filipinima, izbjegličku krizu Rohingya, itd. Njegov rad je prepoznat i nagrađivan najznačajnijim nagradama u branši – među mnogobrojnim izdvajaju se Pulitzerova i nagrada World Press Photo. Magistrirao je na University of Arts u Londonu. Trenutno živi u Sarajevu. Na Akademiji scenskih umjetnosti Univerziteta u Sarajevu predaje predmete iz oblasti fotografije i savremenog dokumentarnog pristupa. Redovno drži predavanja, majstorske kurseve i radionice u različitim obrazovnim i stručnim organizacijama širom svijeta.

Adresa dogadjaja: 
Muzička akademija u Sarajevu
Galerija: 

FESTIVALI

Pod okriljem Koncertne sezone realiziraju se i festivali Majske Muzičke Svečanosti, Sonemus Fest, Sarajevo International Guitar Festival. Majske Muzičke Svečanosti Sarajevo International Guitar Festival Sonemus Fest

KONCERTI

Kroz različite forme koncerata (koncerti ansambala, cjelovečernji recitali, koncerti mješovitog karaktera) prezentiraju se svi Odsjeci akademije, te njena bogata umjetnička i koncertna aktivnost. Koncertna sezona