Predavanje doc. dr. Lane Paćuka u Zagrebu (10.4.-13.4.2017.)

Na poziv Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu i Hrvatskog muzikološkog društva, doc. dr. Lana Paćuka gostovala je pri Odsjeku za muzikologiju Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu. U periodu od 10. 4. – 13. 4. 2017. godine, Paćuka je održala predavanja na temu: Slučaj „kuferaške“ kulture u BiH  s kraja 19. i početka 20. stoljeća te Počeci razvoja klavirske minijature u Bosni i Hercegovini.

Detaljnije na: hmd-music.org

 

 

 

 

Adresa dogadjaja: 
Muzička akademija Sveučilišta u Zagrebu
Galerija: 

FESTIVALI

Pod okriljem Koncertne sezone realiziraju se i festivali Majske Muzičke Svečanosti, Sonemus Fest, Sarajevo Interantional Guitar Festival te Sarajevo Chamber Music Festival. Majske Muzička Svečanosti Sarajevo Chamber Music Festival/Institute

KONCERTI

Kroz različite forme koncerata (koncerti ansambala, cjelovečernji recitali, koncerti mješovitog karaktera) prezentiraju se svi Odsjeci akademije, te njena bogata umjetnička i koncertna aktivnost. Koncertna sezona