Poziv za učešće u radionici Podijelimo znanje 2018

MUZIČKA AKADEMIJA UNIVERZITETA U SARAJEVU
ODSJEK ZA MUZIČKU TEORIJU I PEDAGOGIJU
CENTAR ZA MUZIČKU EDUKACIJU 

 

Poziv za učešće u  radionici Podijelimo znanje 2018
Sarajevo, 18. 04. 2018. 

 

Drage studentice i studenti,


Odsjek za muzičku teoriju i pedagogiju i Centar za muzičku edukaciju Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu i ove godine organizira radionicu Podijelimo znanje 2018. Ovaj projekt, kreiran na inicijativu nastavnika i saradnika Odsjeka za muzičku teoriju i pedagogiju, zamišljen je kao ciklus radionica unutar kojih će studenti, kroz individualne i grupne prezentacije, biti pozvani na kreativno promišljanje, razvoj i prezentaciju stečenih znanja i iskustava iz teorijskih i praktičnih oblasti muzičkog djelovanja. Osnovna ideja projekta je da potakne studente muzike na kreativno muzičko mišljenje i ponudi im prostor u kojem ga mogu prezentirati svojim kolegama na inovativan način. Namijenjen je svim studentima otvorenog uma, koji su svoju potragu za dubljim razmišljanjima o prirodi, porijeklu, svrsi i funkciji muzičkih pojava iz oblasti muzičke teorije i pedagogije spremni podijeliti sa svojim kolegama u formi kratkih govora. Na radionici Podijelimo znanje 2018 svoje koncepte i kreativne ideje pored studenata Odsjeka za muzičku teoriju i pedagogiju mogu predstaviti i studenti drugih odsjeka MAS.   

Tehničke informacije
Predviđeno vrijeme izlaganja je 15 minuta. Prezentacije mogu biti individualne, u paru ili u grupi, te podržane power point prezentacijom, audio i zvučnim snimcima i praktičnom demonstracijom. Između izlaganja predviđene su diskusije u trajanju od 5 minuta.
Prijave sa općim podacima, nazivom rada, ključnim riječima (od 3 do 5), sažetkom rada (do 200 riječi)  i biografijom autora (do 100 riječi) treba dostaviti u formatu MS Word (font Times New Roman, 12 pt, prored 1,15, uz obostrano poravnanje) na jednu od elektronskih adresa: amra.bosnic@mas.unsa.ba), (nerma.hodzic-mulabegovic@mas.unsa.ba), (naida.hukic@mas.unsa.ba). 
Prijave slati na priloženom obrascu do 20. marta 2018. godine. 
Informacije o prihvatanju tema bit će objavljene do 5. aprila na web stranici MTP odsjeka. 

Koordinatorice radionice:
Dr. Amra Bosnić
Mr. Nerma Hodžić-Mulabegović
Dr. Naida Hukić 

Adresa dogadjaja: 
Muzička akademija u Sarajevu

FESTIVALI

Pod okriljem Koncertne sezone realiziraju se i festivali Majske Muzičke Svečanosti, Sonemus Fest, Sarajevo International Guitar Festival. Majske Muzičke Svečanosti Sarajevo International Guitar Festival Sonemus Fest

KONCERTI

Kroz različite forme koncerata (koncerti ansambala, cjelovečernji recitali, koncerti mješovitog karaktera) prezentiraju se svi Odsjeci akademije, te njena bogata umjetnička i koncertna aktivnost. Koncertna sezona