Poziv za učešće na Prvoj interdisciplinarnoj tribini studenata umjetničkih akademija

Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu
Odsjek za muzikologiju i etnomuzikologiju
Asocijacija studenata Muzičke akademije u Sarajevu

 

Otvoren je poziv za učešće na Prvoj interdisciplinarnoj tribini studenata umjetničkih akademija

 

Odsjek za muzikologiju i etnomuzikologiju Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu u suradnji s Asocijacijom studenata Muzičke akademije u Sarajevu poziva sve zainteresirane studente umjetničkih akademija iz Bosne i Hercegovine i regiona na učešće na Prvoj interdiscipliranoj tribini studenata.

 

O tribini
Dosadašnje studentske tribine u organizaciji Odsjeka za muzikologiju i etnomuzikologiju Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu održavane su u sklopu festivala Majske muzičke svečanosti, a naredno izdanje pokrenuto je pod inicijativnom da događaj odstupi van okvira muzičkih umjetnosti, te da se po prvi put ostvari u širem domenu interdisciplinarnog karaktera iz oblasti umjetnosti na studentskoj razini.

Primarni cilj tribine jeste poboljšanje standarda studentske prakse kroz povezivanje mladih istraživača i osposobljavanje platforme koja pruža priliku da javno prezentiraju svoj rad i istraživanja ostvarena tijekom akademske godine. Okosnica događaja jeste propitivanje i istraživanje različitih sfera umjetnosti, njenog položaja i kretanja u društvenom i naučnom kontekstu iz perspektive studentskog diskursa, te interakcija i emancipacija progresivne studentske misli i riječi o umjetničkom djelovanju.

Održavanje ovog studentskog skupa planirano je krajem mjeseca maja 2020. godine.

 

Uputstvo za prijavu
Prijave radova s nazivom teme, imenom i prezimenom autora i mentora, kontakt informacijama autora (e-mail i poštanska adresa), kratkom biografijom autora (ca. 150 riječi), kratkim abstractom (ca. 150 riječi) i ključnim riječima (od 3 do 5), potrebno je dostaviti elektronskim putem na adresu asocijacija.studenata@mas.unsa.ba najkasnije do 10.04.2020. godine.

Radovi obavezno trebaju biti mentorirani i oblikovani u formatu MS Power Point (.ppt ili .pptx), a predviđeno vrijeme izlaganja je 15 minuta.

 

 

Adresa dogadjaja: 
Muzička akademija u Sarajevu

FESTIVALI

Pod okriljem Koncertne sezone realiziraju se i festivali Majske Muzičke Svečanosti, Sonemus Fest, Sarajevo International Guitar Festival. Majske Muzičke Svečanosti Sarajevo International Guitar Festival Sonemus Fest

KONCERTI

Kroz različite forme koncerata (koncerti ansambala, cjelovečernji recitali, koncerti mješovitog karaktera) prezentiraju se svi Odsjeci akademije, te njena bogata umjetnička i koncertna aktivnost. Koncertna sezona