Povodom Jubileja 70 godina Univerziteta u Sarajevu i Dana studenata i alumnia Muzičke akademije u Sarajevu dodijeljene Zahvalnice direktoru Sarajevske filharmonije Samiru Lokvančiću i kompozitoru Ramizu Tahiriju (19. 12. 2019.)

Povodom Jubileja 70 godina Univerziteta u Sarajevu i Dana studenata i alumnia Muzičke akademije u Sarajevu, Dekan Muzičke akademije dodijelio je Zahvalnicu direktoru Sarajevske filharmonije Samiru Lokvančiću za izuzetnu uspješnu saradnju i doprinos unaprjeđenju muzičke umjetnosti i edukacije, te kompozitoru Ramizu Tahiriju za uspješnu koncertnu saradnju.

Adresa dogadjaja: 
Muzička akademija u Sarajevu
Galerija: 

FESTIVALI

Pod okriljem Koncertne sezone realiziraju se i festivali Majske Muzičke Svečanosti, Sonemus Fest, Sarajevo International Guitar Festival. Majske Muzičke Svečanosti Sarajevo International Guitar Festival Sonemus Fest

KONCERTI

Kroz različite forme koncerata (koncerti ansambala, cjelovečernji recitali, koncerti mješovitog karaktera) prezentiraju se svi Odsjeci akademije, te njena bogata umjetnička i koncertna aktivnost. Koncertna sezona