Posjeta delegacije Univerziteta "Haxhi Zeka" iz Peći, Kosovo (7.2.2018.)

U srijedu, 7. 2. 2018. godine Muzičku akademiju Univerzitea u Sarajevu posjetila je delegacija Univerziteta "Haxhi Zeka" iz Peći, Kosovo. U ime Univerziteta „Haxhi Zeka“ iz Peći, u posjeti su bili dr. Mazreku Ibish, prorektor za međunarodnu saradnju; dr. Shala Nexhdet, dekan Poljoprivrednog fakulteta; Nimani Hysen, dekan Fakulteta umjetnosti; te dr. Shabani Halit, dekan Ekonomskog fakulteta. Ispred Univerziteta u Sarajevu posjeti je prisustvovao prof. Zijad Mehić, prorektor za umjetnost, kulturu i sport. Delegaciju su ispred Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu ugostile prof. dr. Tamara Karača Beljak, prodekan za nastavu; prof. mr. Maja Ačkar- Zlatarević, prodekan za međunarodnu saradnju i dipl. iur. Lamija Selman, sekretar Muzičke akademije u Sarajevu. 
Tom prilikom održan je sastanak povodom potpisivanja Sporazuma o saradnji između Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu i Univerziteta "Haxhi Zeka" Fakultet umjetnosti iz Peći, Kosovo. Zahvaljujemo kolegama za posjetu i nadamo se da je ovo početak uspješne i obostrano korisne saradnje.

 

Adresa dogadjaja: 
Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu
Galerija: 

FESTIVALI

Pod okriljem Koncertne sezone realiziraju se i festivali Majske Muzičke Svečanosti, Sonemus Fest, Sarajevo Interantional Guitar Festival. Majske Muzička Svečanosti Sarajevo International Guitar Festival Sonemus Fest

KONCERTI

Kroz različite forme koncerata (koncerti ansambala, cjelovečernji recitali, koncerti mješovitog karaktera) prezentiraju se svi Odsjeci akademije, te njena bogata umjetnička i koncertna aktivnost. Koncertna sezona