Održana predavanja istaknutih dirigenata Hora bečkih dječaka i Superara (11. 6. 2019.)

Muzička akademija i Centar za muzičku edukaciju Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu u saradnji sa Udruženjem “Superar u BiH” organizovali su stručnu edukaciju nastavnika/profesora muzičke/glazbene kulture osnovnih općeobrazovnih škola, gimnazija i specijalnih škola iz Kantona Sarajevo, nastavnika/profesora skupnog muziciranja – hor i orkestar osnovnih i srednjih muzičkih/glazbenih škola.

Stručna edukacija održana je u utorak 11. 6. 2019. godine na Muzičkoj akademiji Univerziteta u Sarajevu sa sljedećim temama i predavačima:

"Music for social change - the spirit of Superar"

Predavač: Andy Icochea Icochea, muzički direktor Superar International

"From Roots to Revolution in Music education“

Predavač: Gerald Wirth, predsjednik i umjetnički direktor Hora bečkih dječaka

 

Adresa dogadjaja: 
Sala Srednje muzičke škole Sarajevo
Galerija: 

FESTIVALI

Pod okriljem Koncertne sezone realiziraju se i festivali Majske Muzičke Svečanosti, Sonemus Fest, Sarajevo International Guitar Festival. Majske Muzičke Svečanosti Sarajevo International Guitar Festival Sonemus Fest

KONCERTI

Kroz različite forme koncerata (koncerti ansambala, cjelovečernji recitali, koncerti mješovitog karaktera) prezentiraju se svi Odsjeci akademije, te njena bogata umjetnička i koncertna aktivnost. Koncertna sezona