Objavljena studija o bosanskoj muzici u Švedskoj - Prof. Jasmina Talam objavila knjigu "Bosanci u Švedskoj - muzika i identitet"

OBJAVLJENA STUDIJA O BOSANSKOJ MUZICI U ŠVEDSKOJ

Jasmina Talam, profesorica na Muzičkoj akademiji u Sarajevu, objavila je knjigu "Bosanci u Švedskoj - muzika i identitet".

 

Etnomuzikologinja Jasmina Talam, profesorica na Muzičkoj akademiji u Sarajevu, 2018. godine je bila gostujuća istraživačica na Svenskt visarkiv (Centar za švedsku folk muziku i jazz istraživanja).

U maju prošle godine prof. dr. Jasmina Talam dobila je stipendiju za postdoktorsko istraživanje iz oblasti folklornih studija. Jasmini je diplomu uručio kralj Karl XVI. Gustav na svečanoj ceremoniji održanoj 2. 5. 2018. godine u Bernadotte biblioteci u dvorcu u Stockholmu.

Tokom boravka u Švedskoj vodila je istraživanje na terenu među Bosancima. Projekt je finansirao Bernadotte program pri Kraljevskoj akademiji Gustavus Adolphus za švedsku narodnu kulturu.

U fokusu projekta su bila bosanska udruženja i njihovo organizovano stvaranje muzike. Kroz svoj rad, Talam je napravila sveobuhvatan opis bosanske muzike i plesa u Švedskoj oslanjajući se na muzičare, stilove, žanrove, muzičke grupe i dvorane.

 

Knjiga u PDF formatu dostupna je na linku:

http://carkiv.musikverk.se/…/epublikatio…/Meddelanden_52.pdf

Galerija: 

FESTIVALI

Pod okriljem Koncertne sezone realiziraju se i festivali Majske Muzičke Svečanosti, Sonemus Fest, Sarajevo International Guitar Festival. Majske Muzičke Svečanosti Sarajevo International Guitar Festival Sonemus Fest

KONCERTI

Kroz različite forme koncerata (koncerti ansambala, cjelovečernji recitali, koncerti mješovitog karaktera) prezentiraju se svi Odsjeci akademije, te njena bogata umjetnička i koncertna aktivnost. Koncertna sezona