Objavljena monografija Muzičke institucije u Sarajevu (1918-1941) : Oblasna muzička škola i Sarajevska filharmonija autorice dr. Fatime Hadžić

Objavljena monografija Muzičke institucije u Sarajevu (1918–1941): Oblasna muzička škola i Sarajevska filharmonija autorice dr. Fatime Hadžić


U izdanju Insituta za muzikologiju Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu objavljena je naučna monografija Muzičke institucije u Sarajevu (1918–1941): Oblasna muzička škola i Sarajevska filharmonija autorice dr. Fatime Hadžić. 
Monografija objavljena kao univerzitetsko izdanje donosi pregled oblika institucionalnog djelovanja na području muzičke kulture – isključivo umjetničke muzike zapadnoevropskog tipa – datog perioda u Sarajevu. Prateći društvene promjene, u kontekstu prve jugoslavenske države Kraljevine SHS/Jugoslavije, prikazuje se institucionalno utemeljenje muzičke kulture između dva svjetska rata, čiji rezultati u privredno i kulturno nerazvijenoj i društveno-politički marginalizovanoj sredini predstavljaju vrhunski domet u kulturnoj historiji Bosne i Hercegovine. 
U fokusu istraživanja su dvije institucije – Sarajevska filharmonija, prva i jedina isključivo muzička institucija koja je njegovala repertoar zapadnoevropske umjetničke muzike, i Oblasna muzička škola u Sarajevu, prva i jedina subvencionirana muzička obrazovna institucija. Rekonstrukcija i kontekstualizacija djelovanja ove dvije institucije obogaćena je prilozima u kojima su dati popisi učenika, te programi koncerata u organizaciji Oblasne muzičke škole i Sarajevske filharmonije. 
Monografija je propraćena fotografijama, sažetkom na engleskom jeziku i iscrpnim popisom izvora i literature.

Knjiga se može nabaviti u biblioteci Muzičke akademije (više informacija na e-mail biblioteka@mas.unsa.ba)

 

Adresa dogadjaja: 
Muzička akademija u Sarajevu
Galerija: 

FESTIVALI

Pod okriljem Koncertne sezone realiziraju se i festivali Majske Muzičke Svečanosti, Sonemus Fest, Sarajevo International Guitar Festival. Majske Muzičke Svečanosti Sarajevo International Guitar Festival Sonemus Fest

KONCERTI

Kroz različite forme koncerata (koncerti ansambala, cjelovečernji recitali, koncerti mješovitog karaktera) prezentiraju se svi Odsjeci akademije, te njena bogata umjetnička i koncertna aktivnost. Koncertna sezona