Novi uspjeh studenata Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu na XV Međunarodnom takmičenju Davorin Jenko (1. - 13. 3. 2018.)

Novi uspjeh studenata Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu i još jedna vrijedna nagrada. Na jubilarnom XV Međunarodnom takmičenju Davorin Jenko održanom u Beogradu, u periodu od 1. do 13. marta 2018. (disciplina Duvački instrumenti i Kamerni ansambli), student II godine na Odsjeku za duvačke instrumente i harmoniku, smjer Klarinet Armin Smriko osvojio je drugu nagradu. Arminu je ovo prvo značajnije međunarodno takmičenje i nadamo se da je samo najava nagrada koje tek slijede. Armin Smriko je nastupio s našom višom umjetničkom saradnicom na Odsjeku za duvačke instrumente i harmoniku mr. Lejlom Klepo-Hadžić, a student je u klasi prof. Tuce Vedrana.

 

 

http://www.competition.msdjenko.edu.rs/s/

http://www.competition.msdjenko.edu.rs/s/res.php

Adresa dogadjaja: 
Muzička škola Davorin Jenko, Beograd
Galerija: 

FESTIVALI

Pod okriljem Koncertne sezone realiziraju se i festivali Majske Muzičke Svečanosti, Sonemus Fest, Sarajevo International Guitar Festival. Majske Muzičke Svečanosti Sarajevo International Guitar Festival Sonemus Fest

KONCERTI

Kroz različite forme koncerata (koncerti ansambala, cjelovečernji recitali, koncerti mješovitog karaktera) prezentiraju se svi Odsjeci akademije, te njena bogata umjetnička i koncertna aktivnost. Koncertna sezona