Novi uspjeh studenata Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu na XV Međunarodnom takmičenju Davorin Jenko (1. - 13. 3. 2018.)

Novi uspjeh studenata Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu i još jedna vrijedna nagrada. Na jubilarnom XV Međunarodnom takmičenju Davorin Jenko održanom u Beogradu, u periodu od 1. do 13. marta 2018. (disciplina Duvački instrumenti i Kamerni ansambli), student II godine na Odsjeku za duvačke instrumente i harmoniku, smjer Klarinet Armin Smriko osvojio je drugu nagradu. Arminu je ovo prvo značajnije međunarodno takmičenje i nadamo se da je samo najava nagrada koje tek slijede. Armin Smriko je nastupio s našom višom umjetničkom saradnicom na Odsjeku za duvačke instrumente i harmoniku mr. Lejlom Klepo-Hadžić, a student je u klasi prof. Tuce Vedrana.

 

 

http://www.competition.msdjenko.edu.rs/s/

http://www.competition.msdjenko.edu.rs/s/res.php

Adresa dogadjaja: 
Muzička škola Davorin Jenko, Beograd
Galerija: 

FESTIVALI

Pod okriljem Koncertne sezone realiziraju se i festivali Majske Muzičke Svečanosti, Sonemus Fest, Sarajevo Interantional Guitar Festival te Sarajevo Chamber Music Festival. Majske Muzička Svečanosti Sarajevo Chamber Music Festival/Institute

KONCERTI

Kroz različite forme koncerata (koncerti ansambala, cjelovečernji recitali, koncerti mješovitog karaktera) prezentiraju se svi Odsjeci akademije, te njena bogata umjetnička i koncertna aktivnost. Koncertna sezona