Naučni skup u povodu 100. godišnjice rođenja bosanskohercegovačkog kompozitora Avde Smailovića (13.10.2017.)

13. 10. 2017. 

 

Naučni skup u povodu 100. godišnjice rođenja bosanskohercegovačkog kompozitora Avde Smailovića

Petak, 13. oktobar 2017. godine

Mala sala Muzičke akademije u Sarajevu 

 

PROGRAM

 

Registracija učesnika 10.0011.00h

 

RETROSPEKTIVA LIKA I DJELA AVDE SMAILOVIĆA 

Govore: van. prof. dr. Senad Kazić (Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu); Vildana Repše (Glazbeni atelje Tartini Ljubljana), Rada Nuić (kompozitorka, muzička urednica), Maja Baralić Materne (BHRT)

Moderatorica skupa: doc. dr. Lana Paćuka

 

Sesija I

 

LIK I DJELO AVDE SMAILOVIĆA: HISTORIJSKI, DRUŠTVENI I SOCIOLOŠKI KONTEKSTI 

Avdo Smailović: Musica ad Hominem 

emeritus prof. dr. Ivan Čavlović, Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu

Estetika i etika Avde Smailovića

Bosiljka Perić Kempf, historičarka muzike, neovisna publicistkinja

"Radnik muzički kompozitor": društveno-sociološki diskursi lika i djela Avde Smailovića

doc. dr. Lana Paćuka, Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu

 

Kafe pauza (12.5013.10h)

 

Sesija II

 

NOVI PRISTUPI ISTRAŽIVANJU OPUSA AVDE SMAILOVIĆA 

Odnos forme i sadržaja u djelima Avde Smailovića

doc. dr.  Amra Bosnić, Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu

Klavirski koncert Panta rhei Avde Smailovića harmonijski aspekti u savremenom bosankohercegovačkom djela

doc. dr. Naida Hukić, Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu

 

Sesija III

 

AVDO SMAILOVIĆ U KONTEKSTIMA VIŠESTRUKE MUZIČKE DJELATNOSTI

Avdo Smailović: od autodidakta do univerzitetskog nastavnika 

van. prof. dr. Merima Čaušević, Pedagoški fakultet Univerziteta u Sarajevu

Kritički osvrt na značaj i ulogu Avde Smailovića u savremenoj pedagogiji nacionalne historije muzike Bosne i Hercegovine

Amna Kruhović, Srednja muzička škola Sarajevo

 

Finalna diskusija: 15.30h

Adresa dogadjaja: 
Muzička akademija u Sarajevu

FESTIVALI

Pod okriljem Koncertne sezone realiziraju se i festivali Majske Muzičke Svečanosti, Sonemus Fest, Sarajevo Interantional Guitar Festival te Sarajevo Chamber Music Festival. Majske Muzička Svečanosti Sarajevo Chamber Music Festival/Institute

KONCERTI

Kroz različite forme koncerata (koncerti ansambala, cjelovečernji recitali, koncerti mješovitog karaktera) prezentiraju se svi Odsjeci akademije, te njena bogata umjetnička i koncertna aktivnost. Koncertna sezona