Naučni skup u povodu 100. godišnjice rođenja bosanskohercegovačkog kompozitora Avde Smailovića (13.10.2017.)

13. 10. 2017. 

 

Naučni skup u povodu 100. godišnjice rođenja bosanskohercegovačkog kompozitora Avde Smailovića

Petak, 13. oktobar 2017. godine

Mala sala Muzičke akademije u Sarajevu 

 

PROGRAM

 

Registracija učesnika 10.0011.00h

 

RETROSPEKTIVA LIKA I DJELA AVDE SMAILOVIĆA 

Govore: van. prof. dr. Senad Kazić (Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu); Vildana Repše (Glazbeni atelje Tartini Ljubljana), Rada Nuić (kompozitorka, muzička urednica), Maja Baralić Materne (BHRT)

Moderatorica skupa: doc. dr. Lana Paćuka

 

Sesija I

 

LIK I DJELO AVDE SMAILOVIĆA: HISTORIJSKI, DRUŠTVENI I SOCIOLOŠKI KONTEKSTI 

Avdo Smailović: Musica ad Hominem 

emeritus prof. dr. Ivan Čavlović, Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu

Estetika i etika Avde Smailovića

Bosiljka Perić Kempf, historičarka muzike, neovisna publicistkinja

"Radnik muzički kompozitor": društveno-sociološki diskursi lika i djela Avde Smailovića

doc. dr. Lana Paćuka, Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu

 

Kafe pauza (12.5013.10h)

 

Sesija II

 

NOVI PRISTUPI ISTRAŽIVANJU OPUSA AVDE SMAILOVIĆA 

Odnos forme i sadržaja u djelima Avde Smailovića

doc. dr.  Amra Bosnić, Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu

Klavirski koncert Panta rhei Avde Smailovića harmonijski aspekti u savremenom bosankohercegovačkom djela

doc. dr. Naida Hukić, Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu

 

Sesija III

 

AVDO SMAILOVIĆ U KONTEKSTIMA VIŠESTRUKE MUZIČKE DJELATNOSTI

Avdo Smailović: od autodidakta do univerzitetskog nastavnika 

van. prof. dr. Merima Čaušević, Pedagoški fakultet Univerziteta u Sarajevu

Kritički osvrt na značaj i ulogu Avde Smailovića u savremenoj pedagogiji nacionalne historije muzike Bosne i Hercegovine

Amna Kruhović, Srednja muzička škola Sarajevo

 

Finalna diskusija: 15.30h

Adresa dogadjaja: 
Muzička akademija u Sarajevu

FESTIVALI

Pod okriljem Koncertne sezone realiziraju se i festivali Majske Muzičke Svečanosti, Sonemus Fest, Sarajevo International Guitar Festival. Majske Muzičke Svečanosti Sarajevo International Guitar Festival Sonemus Fest

KONCERTI

Kroz različite forme koncerata (koncerti ansambala, cjelovečernji recitali, koncerti mješovitog karaktera) prezentiraju se svi Odsjeci akademije, te njena bogata umjetnička i koncertna aktivnost. Koncertna sezona