Muzička akademija UNSA najavljuje online izdanje 13. festivala Majske muzičke svečanosti!  

Muzička akademija UNSA najavljuje online izdanje 13. festivala Majske muzičke svečanosti!  

 

Nakon prekinutih svih vannastavnih aktivnosti, uzrokovanih aktuelnom epidemološkom situacijom u BiH, Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu u mjesecu maju nastavlja sa svojim koncertnim dešavanjima, emitovanjem koncerata putem interneta. I u teškom periodu socijalne izolacije, ova najstarija visokoobrazovna muzička institucija u BiH osjeća odgovornost da se prezentuje s jakim umjetničkim duhom, kojeg svojom posvećenosti i odanosti umjetnosti podstiče kod svojih studenata, profesora i javnosti.
 
Poštujući naredbe nadležnih institucija, Muzička akademija najavljuje online izdanje najvećeg majskog festivala umjetničke muzike u BiH, 13. Majske muzičke svečanosti, u sklopu kojih će biti prezentovani videosnimci odsjeka i smjerova Muzičke akademije. Tim vidom umjetničke prezentacije na originalan način će se prikazati rad i rezultati, kao i dosadašnji uspjesi studenata i profesora Akademije. Videosnimke bogatog i raznovrsnog programa Festivala publika će moći pratiti na www.mas.unsa.ba, https://www.facebook.com/koncertna.sezona, www.unsa.ba. Ovogodišnji Festival Majske muzičke svečanosti započinje 6. maja, videom mladih akordeonista Muzičke akademije, koji će na jedinstven način otvoriti Festival kao i obilježiti 6. maj -  Internacionalni dan harmonike.

Ovim putem vas pozivamo da budete dijelom najvećeg majskog festivala umjetničke muzike, te svojim kontinuiranim dijeljenjem videa, podržite studente i profesore Muzičke akademije u njihovim nastojanjima da u ovom periodu umjetničku muziku sa koncertnih podija prenesu u vaše domove!    

Adresa dogadjaja: 
Muzicka akademija u Sarajevu

FESTIVALI

Pod okriljem Koncertne sezone realiziraju se i festivali Majske Muzičke Svečanosti, Sonemus Fest, Sarajevo International Guitar Festival. Majske Muzičke Svečanosti Sarajevo International Guitar Festival Sonemus Fest

KONCERTI

Kroz različite forme koncerata (koncerti ansambala, cjelovečernji recitali, koncerti mješovitog karaktera) prezentiraju se svi Odsjeci akademije, te njena bogata umjetnička i koncertna aktivnost. Koncertna sezona