Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu vas poziva na predstavljanje izdanja o muzici i koncert ansambla Etnoakademik (27. 2. 2020.)

Muzička akademija u Sarajevu 27. 2. 2020. godine u Zemaljskom muzeju u Sarajevu u 19.00 sati predstavlja izdanja o muzici i koncert ansambla Etnoakademik. Izdanja predstavljaju dr. Enes S. Omerović, dr. Nirha Efendić, dr. Lana Paćuka, dr. Fatima Hadžić, dr. Jasmina Talam i dr. Tamara Karača Beljak.

Adresa dogadjaja: 
Zemaljski muzej u Sarajevu
Galerija: 

FESTIVALI

Pod okriljem Koncertne sezone realiziraju se i festivali Majske Muzičke Svečanosti, Sonemus Fest, Sarajevo International Guitar Festival. Majske Muzičke Svečanosti Sarajevo International Guitar Festival Sonemus Fest

KONCERTI

Kroz različite forme koncerata (koncerti ansambala, cjelovečernji recitali, koncerti mješovitog karaktera) prezentiraju se svi Odsjeci akademije, te njena bogata umjetnička i koncertna aktivnost. Koncertna sezona