Koncert studenata kompozicije Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu (7. 2. 2018.)

Koncert studenata kompozicije Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu 

 

Na programu djela K. Hadžifejzović, Z. Mušić, A. Bolukbasi, Đ. Jovančić, I. Dujmović, H. Hadžajlić

 

Izvode se djela studenata iz klasa: A. Sijarića, A. Horozića, D. Rešidbegovića

 

Umjetnički koordinatori: van. prof. dr. Belma Šarančić Nahodović i van. prof. dr. Belma Alić 

 

7. februara 2018. u 19.00 sati 

Muzička akademija 

Adresa dogadjaja: 
Muzička akademija u Sarajevu
Galerija: 

FESTIVALI

Pod okriljem Koncertne sezone realiziraju se i festivali Majske Muzičke Svečanosti, Sonemus Fest, Sarajevo Interantional Guitar Festival te Sarajevo Chamber Music Festival. Majske Muzička Svečanosti Sarajevo Chamber Music Festival/Institute

KONCERTI

Kroz različite forme koncerata (koncerti ansambala, cjelovečernji recitali, koncerti mješovitog karaktera) prezentiraju se svi Odsjeci akademije, te njena bogata umjetnička i koncertna aktivnost. Koncertna sezona