Drugo mjesto u kategoriji C na Sasevcu za Almu Dizdar

U julu 2017. godine održano je 1. internacionalno violinističko takmičenje u Sarajevu, pod nazivom Sasevc. Na spomenutom takmičenju drugo mjesto u kategoriji C osvojila je Dizdar Alma, studentica Drugog ciklusa studija u klasi van. prof. mr. YeonJu Jeong. 
Alma je od strane organizatora za svoj uspjeh nagrađena učešćem na seminaru (International Summer School) u Salzburgu kod profesora Ernsta Kovačića. Ovaj seminar se održao od 1. do 12. augusta 2017. godine na Mozarteumu u Salzburgu. Nakon toga, Alma je učestvovala na seminaru pod nazivom ISA (International Summer Academy) koji se održao u Semmeringu od 13. do 27. augusta 2017. Navedeni seminar, Alma je pohađala kod prof. Dore Schwarzberg i Anne Dzialak Savytske.

 

Adresa dogadjaja: 
Sarajevo

FESTIVALI

Pod okriljem Koncertne sezone realiziraju se i festivali Majske Muzičke Svečanosti, Sonemus Fest, Sarajevo Interantional Guitar Festival te Sarajevo Chamber Music Festival. Majske Muzička Svečanosti Sarajevo Chamber Music Festival/Institute

KONCERTI

Kroz različite forme koncerata (koncerti ansambala, cjelovečernji recitali, koncerti mješovitog karaktera) prezentiraju se svi Odsjeci akademije, te njena bogata umjetnička i koncertna aktivnost. Koncertna sezona