Drugo mjesto u kategoriji C na Sasevcu za Almu Dizdar

U julu 2017. godine održano je 1. internacionalno violinističko takmičenje u Sarajevu, pod nazivom Sasevc. Na spomenutom takmičenju drugo mjesto u kategoriji C osvojila je Dizdar Alma, studentica Drugog ciklusa studija u klasi van. prof. mr. YeonJu Jeong. 
Alma je od strane organizatora za svoj uspjeh nagrađena učešćem na seminaru (International Summer School) u Salzburgu kod profesora Ernsta Kovačića. Ovaj seminar se održao od 1. do 12. augusta 2017. godine na Mozarteumu u Salzburgu. Nakon toga, Alma je učestvovala na seminaru pod nazivom ISA (International Summer Academy) koji se održao u Semmeringu od 13. do 27. augusta 2017. Navedeni seminar, Alma je pohađala kod prof. Dore Schwarzberg i Anne Dzialak Savytske.

 

Adresa dogadjaja: 
Sarajevo

FESTIVALI

Pod okriljem Koncertne sezone realiziraju se i festivali Majske Muzičke Svečanosti, Sonemus Fest, Sarajevo International Guitar Festival. Majske Muzičke Svečanosti Sarajevo International Guitar Festival Sonemus Fest

KONCERTI

Kroz različite forme koncerata (koncerti ansambala, cjelovečernji recitali, koncerti mješovitog karaktera) prezentiraju se svi Odsjeci akademije, te njena bogata umjetnička i koncertna aktivnost. Koncertna sezona