Dr. Nerma Hodžić Mulabegović uspješno odbranila doktorsku disertaciju

Dr. Nerma Hodžić Mulabegović uspješno odbranila doktorsku disertaciju

Javna odbrana doktorske disertacije Muzičko i muzikalno u solfeggiu: između akustičkog, grafičkog i kreativnog kandidatkinje Nerme Hodžić Mulabegović održana je u petak, 7. juna 2019. u 11.00 sati u Maloj sali Muzičke akademije u Univerziteta u Sarajevu. Komisija za odbranu doktorske disertacije, koju su sačinjavali prof. dr. Milena Petrović, vanredni profesor za oblast Solfeggio i Metodika nastave solfeggia, Katedra za solfeggio i muzičku pedagogiju, Fakultet muzičke umetnosti Akademije umetnosti u Beogradu (predsjednik Komisije), prof. dr. Senad Kazić, redovni profesor za oblast Solfeggio i Metodika nastave solfeggia i praktikum, Odsjek za muzičku teoriju i pedagogiju, Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu (član Komisije/mentor), te prof. dr. Jasmina Talam, vanredni profesor za oblast Etnomuzikologija, Odsjek za muzikologiju i etnomuzikologiju, Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu (član Komisije) jednoglasno je donijela odluku da je kandidatkinja mr. Nerma Hodžić Mulabegović odbranila doktorsku disertaciju iz oblasti muzičkih nauka pod nazivom Muzičko i muzikalno u solfeggiu: između akustičkog, grafičkog i kreativnog, te time ispunila uvjete za stjecanje naučnog zvanja DOKTOR MUZIČKIH NAUKA/ZNANOSTI IZ OBLASTI MUZIČKA TEORIJA I PEDAGOGIJA. 

Adresa dogadjaja: 
Muzička akademija u Sarajevu
Galerija: 

FESTIVALI

Pod okriljem Koncertne sezone realiziraju se i festivali Majske Muzičke Svečanosti, Sonemus Fest, Sarajevo International Guitar Festival. Majske Muzičke Svečanosti Sarajevo International Guitar Festival Sonemus Fest

KONCERTI

Kroz različite forme koncerata (koncerti ansambala, cjelovečernji recitali, koncerti mješovitog karaktera) prezentiraju se svi Odsjeci akademije, te njena bogata umjetnička i koncertna aktivnost. Koncertna sezona